Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wmo-budget in mei bekend

De definitieve Wmo-budgetten worden al voor het verschijnen van de meicirculaire bekendgemaakt. Dat staat in het ‘Transitieplan Wmo 2015’ dat afgelopen vrijdag verscheen. Samen met de transitieplannen voor de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw), vormen de stukken het draaiboek voor de complete decentralisatie van zorgtaken van Rijk naar gemeenten in 2015.
Wmo-budget in mei bekend

Colleges van B&W wachten met smart op het moment dat ze hun Wmo-budget voor 2015 kennen. Uit het nieuwe transitieplan van VWS blijkt dat ze daar niet lang meer op hoeven te wachten: het budget wordt in mei verdeeld. Bovendien blijkt uit het plan dat gemeenten verplicht worden om jaarlijks een klantervaringsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is bedoeld om te meten hoe burgers de aan hen geboden maatschappelijke ondersteuning beoordelen. Er zal gewerkt worden met een standaardvragenlijst. Die wordt ontwikkeld door VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een nader te bepalen derde partij. Cliëntorganisaties worden ook betrokken bij de ontwikkeling van de lijst. Naast deze jaarlijkse benchmark moeten gemeenten ook samen met veldpartijen kwaliteitsstandaarden ontwikkelen die dit voorjaar klaar moeten zijn.

iWmo

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om gegevens uit andere domeinen (jeugdwet, schuldhulpverlening, participatiewet) te gebruiken voor de Wmo. Ook mogen gemeenten met toestemming van de cliënt en voor zover de Wmo daar een grondslag voor biedt, gegevens van de zorgverzekeraar en Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verwerken. Hiervoor werken koepelorganisaties op de achtergrond aan een systeem van informatie-uitwisseling dat ‘iWmo’ heet. Er zijn nog wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens nodig om goede gegevensuitwisseling mogelijk te maken, laat VWS weten.

Huishoudelijke hulp

Het plan bevat onder andere nog aanwijzingen over de beschikbaarheid van het persoonsgebonden budget (pgb) in de nieuwe Wmo en de specifieke zorg voor mensen in aparte woonvormen. Over de korting op de huishoudelijk hulp staat relatief weinig in het plan. De staatssecretaris schrijft: ‘De korting op het budget van de huishoudelijke hulp, samen met de kortingen op andere budgetten die gedecentraliseerd worden, zullen gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning. Dit is een relevante ontwikkeling die door VWS en de VNG nauwlettend wordt gevolgd.’ Via de zogenoemde ‘Asscher-gelden’ kwam tachtig tot honderd miljoen euro vrij voor het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.