Home 2019

Laatste artikelen

Risicomanagemennt

Blog: Integraal risicomanagement in VUmc: géén bureaucratisch lijstje

Risicomanagement moet geen bureaucratisch afvinklijstje worden, maar een waardevol en vooral pragmatisch instrument dat faciliterend is aan het bereiken van de organisatorische doelstellingen. Dat vindt Annemieke Jutte, risicomanager bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij geeft vijf tips.
ParkinsonNet Bas Bloem CZ

Kunstenaars maken artsen beter

Kunst kan artsen inspireren tot meer persoonsgerichte zorg. Kunstenaars kunnen hun leren om patiënten beter te observeren en meer empathie te ontwikkelen. Dat schrijven neuroloog Bas Bloem en schrijver Ilja Pfeijffer in BMJ.
kunstmatige intelligentie, healthtech

Personeel investeert 1 miljoen in eigen healthtech bedrijf

Het techbedrijf heeft in totaal 4,5 miljoen euro aan investeringen aangetrokken om daarmee hun zorginnovatieve bedrijven te versterken en uit te breiden.
ACM, fusie, zorg, ziekenhuizen

Sijmons: ‘Nieuwe werkwijze ACM is een consequente ontwikkeling’

Fuserende ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra moeten de zorg gedetailleerder in kaart brengen. Dat stelt de ACM in de aangepaste werkwijze.

VUmc start pilot feedback app coassistenten

Uit onderzoek blijkt dat de feedback aan coassistenten tekortschiet. De feedback app van het Amsterdam UMC moet daarin verandering brengen.

‘Zorgverzekeraars doen maar wat bij zorginkoop ggz’

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os pleit voor een onafhankelijke partij die ervoor zorgt dat verzekeraars via de zorginkoop de zorgbehoefte en zorgaanbod op elkaar afstemmen. De huidige zorginkoop is niet effectief en laat grote praktijkvariatie intact.
bestuurder Jolanda Buwalda van Omring

De agenda van… Jolanda Buwalda

Jolanda Buwalda is de afgelopen tijd vooral bezig geweest met de toekomst. Zo tekende de bestuursvoorzitter van Omring een meerjarencontract met VGZ, waarin expliciet wordt gevraagd om innovatieve en doelmatige ideeën. Dat betekent verandering voor de cure-tak van de organisatie. De zorg wordt vaker thuis in plaats van in het ziekenhuis verleend.
Johan Dorresteijn (rechts) vlak voor zijn pensioen in maart 2018, met bestuursvoorzitter Peter Langenbach (midden) en Wietske Vrijland (links) van het Maasstad Ziekenhuis.

Johan Dorresteijn is toezichthouder bij Jeroen Bosch

Oud-ziekenhuisbestuurder Johan Dorresteijn is per 1 januari lid van de raad van toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij is Eliane Thewessen opgevolgd.
Financiën

Zorgvisies best gelezen premium-artikelen in 2018

Met 2019 voor de deur blikt Zorgvisie terug. Welke premium-artikelen zijn het meest gelezen? De regeldruk, de Wmo en de kwaliteit van ziekenhuizen waren onderwerpen die regelmatig passeerden. En verder? Bekijk de meest gelezen premium-artikelen van 2018.
Personeel
regeldruk schrappunten

Eén op de vijf zorgmedewerkers verlaat werkgever

De uitstroom van medewerkers bij zorgaanbieders is zo gigantisch dat deze de instroom grotendeels tenietdoet. Werkgevers moeten meer werk maken van goed werkgeverschap, adviseert de commissie Werken in de zorg aan de minister van VWS. ‘Het is dweilen met de kraan open.’