Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers: minder basiszorg door UMC’s

De academische ziekenhuizen moeten minder basiszorg gaan leveren. Het is aan zorgverzekeraars om dat te realiseren, vindt minister Edith Schippers van VWS.
Schippers: minder basiszorg door UMC’s
Foto: ANP

Dat schrijft minister Edith Schippers van VWS in antwoorden op Kamervragen over de positionering van universitair medische centra (UMC's). Dat academische ziekenhuizen basiszorg moeten blijven leveren staat niet ter discussie. De UMC's hebben de inkomsten nodig. Bovendien moeten de medisch specialisten basiszorg nodig om hun vaardigheden op peil te houden en om studenten volwaardig onderwijs aan te bieden.

Minder basiszorg

Maar het mag van Schippers wel een onsje minder. 'Wel is de minister van VWS van mening dat het aandeel basiszorg in UMC's naar beneden moet, zeker als deze zorg niet doelmatig uitgevoerd kan worden. De UMC's zouden keuzes moeten maken in welke basiszorg ze wel en niet blijven aanbieden. De UMC's sturen hier zelf ook al actief op. Ook de inkoopstrategie van de zorgverzekeraars speelt hierbij een rol.'

Zorgverzekeraars aan zet

Schippers wil graag dat de zorg rondom patiënten wordt georganiseerd op de plek waar dat het beste kan. Ze zou graag een verschuiving zien van de zorg van de derde lijn naar de tweede lijn naar de eerste lijn. Het is aan zorgverzekeraars om dat te realiseren: 'In het huidige stelsel is de verzekeraar aan zet om, op basis van onder andere de richtlijnen, te bepalen waar welke zorg het beste uitgevoerd kan worden.' Daarbij moeten ze rekening houden met de betaalbaarheid van zorg en de belangen van patiënten, aldus Schippers.

ROBIJN

De academische ziekenhuizen (NFU) zijn een onderzoek gestart dat moet aantonen hoeveel geld UMC's besteden aan basiszorg en hoeveel aan zeer complexe zorg, de zogeheten topreferente zorg. De resultaten van dit onderzoek ROBIJN (Rijks Overheids Bijdrage IJverig Nageplozen) worden voorjaar 2015 verwacht. Nu al is wel duidelijk dat 60 procent van de patiënten in UMC's basiszorg krijgt en wellicht goedkoper zouden kunnen worden geholpen in algemene ziekenhuizen. De minister plaatst daar wel een kanttekening bij. De 40 procent van de patiënten die complexe zorg ontvangt in UMC's zijn wel goed voor 75 procent van het zorgvolume van UMC's. Een moeilijkheid bij dit onderzoek is dat niet altijd duidelijk is waar de basiszorg ophoudt en waar de topreferente zorg begint.

TopZorg

De overheid doet zelf ook onderzoek naar de kosten van topreferente zorg in niet-academische ziekenhuizen. De aanname is dat die dat wellicht doelmatiger doen dan de UMC's. In het TopZorg-programma mogen twee topklinische ziekenhuizen (het St. Antonius Ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis) en het Oogziekenhuis aantonen wat de meerwaarde van hun aanpak is. Het instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg (iBMG) gaat dat onderzoek doen en zal over vier jaar publiceren. De minister gaat de uitkomsten van dit onderzoek en ROBIJN gebruiken voor een besluit over de financiering van de topreferente zorg. Of dat Schippers zelf zal zijn, valt nog te bezien, want VWS zal hierover pas in 2020 een definitief besluit nemen.

Of registreer u om te kunnen reageren.