Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Berwick: 'It is time to turn the lights on'

Alleen een cultuur van volledige transparantie in de gezondheidszorg leidt tot duurzame kwaliteitsverbetering en meer doelmatigheid. Voorwaarde is wel dat leren van fouten, en niet het afstraffen daarvan, centraal staat.
Berwick: 'It is time to turn the lights on'
Foto: Reed/Koos Groenewold

Dat was een van de boodschappen van Don Berwick, architect van Obamacare, woensdagavond bij een besloten diner voor de Nederlandse zorgtop en vandaag 3 oktober op het Zorgvisie Executive Seminar in Haarlem. Berwick, die ondanks zijn grote reputatie van innovator bescheiden overkomt, haast zich te zeggen dat hij niet is gekomen om als Amerikaan ons te vertellen wat we moeten doen. Hij schetst universele lessen voor de gezondheidszorg aan de hand van de tragedie van Mid Staffordshire NHS Trust. 'De vertaalslag naar de Nederlandse context moet u zelf maken.'

Drinken uit bloemenvazen

In het Engelse opleidingsziekenhuis zijn in enkele jaren honderden pati ë nten onnodig overleden. De kwaliteit van de zorgverlening was in Mid Staffordshire volledig door de bodem gezakt. Oorzaak was een blinde focus van de leiding op kostenbeheersing. 'Pati ë nten belden verpleegkundigen omdat ze dorst hadden. Toen die niet kwamen, dronken ze het water uit bloemenvazen. Klachten van pati ë nten werden genegeerd, klokkenluiders ge ï ntimideerd. Toen het ziekenhuis werd geconfronteerd met onrustbarende sterftecijfers, probeerde het de data te manipuleren', vertelt Berwick die in augustus zijn aanbevelingen presenteerde aan premier Cameron om de NHS er weer bovenop te helpen.

Straffen is contraproductief

Complete openheid over de prestaties van dokters en ziekenhuizen is misschien wel de meest vergaande aanbeveling van Berwick. 'It is time to turn the lights on.' Pati ë nten en zorgverzekeraars hebben er recht op te weten wat ziekenhuizen doen met het premiegeld. Maar belangrijke voorwaarde voor het openbaar maken van bijvoorbeeld sterftecijfers (HSMR) is een cultuur waarin leren centraal staat, benadrukt Berwick. Transparantie die wordt gebruikt voor het afstraffen van fouten, is contraproductief.

Blamefree melden

Voor het besloten diner in het hoofdkantoor van Achmea in Leiden, georganiseerd door Achmea en Zorgvisie, waren ruim veertig topmensen uit de zorg uitgenodigd, onder wie de ambtelijke top, voorzitters van de brancheorganisaties, Tweede-Kamerleden en bestuurders van ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Onder de genodigden bestuursvoorzitter Wouter Bos van het VUmc. Ook hij gelooft in 'totale transparantie'. 'Mits die openheid artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen helpt om de zorg ook echt te verbeteren. Als het alleen maar leidt tot zwartepieten over wie de schuld krijgt van fouten, dan schieten we er niets mee op. We moeten niet worden afgestraft voor openheid.' In zijn column in het oktobernummer van Zorgvisie Magazine roept Bos medisch specialisten op elkaar aan te spreken op onverantwoordelijk gedrag. Ook voor Marcel Dani ë ls, voorzitter Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten, is dat de belangrijkste les. 'We moeten streven naar een cultuur waarin artsen "blamefree" fouten kunnen melden.'

Achmea: inzicht in verschillen

Ook Wout Adema, Achmea-directeur zorginkoop curatieve zorg, wil dat ziekenhuizen transparanter zijn over wat ze precies doen. 'We willen graag dat ze begrijpen hoe het kan dat ziekenhuizen zo verschillen in medische en financi ë le prestaties. Met dat inzicht kunnen ze zichzelf verbeteren en ook beter presteren.'

Video: JWDL Producties

4 reacties

 • Joris Goedbloed

  Helemaal eens met Anhjansen. Mag hopen dat ook Mevr. Schippers dit leest!

 • lbaas

  Mooi statement van Berwick over transparantie. Hoe schamper is daarover niet gedaan in reacties op het DBC-gedachtegoed. Niet iedereen in de zorg heeft voldoende lef om transparantie te omarmen, laat staan om het zelf ook te zijn.

 • anhjansen

  En het is natuurlijk heel grappig om vast te stellen dat de roep om transparantie gebeurd tijdens een besloten bijeenkomst voor een 40 tal 'top' bestuurders en beslissers in de zorg.

  Marktwerking en concurrentie in de energie sector werd onlangs door de verantwoordelijke topambtenaar betreurd; wij hadden het niet moeten doen.
  Evident dat de topambtenaren verantwoordelijk voor het invoeren van marktwerking en concurrentie, gereguleerd en al, te zijner tijd met de billen bloot zullen gaan en hun daden betreuren; zonder gevolgen voor henzelf.

  10% van de sterfgevallen in Nederlandse ziekenhuizen zijn het gevolg van de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde zorg!

  Het bericht uit het rapport Danner werd snel onder de mat geschoven. De media vragen niet door.

  De kroningsmantel krijgt meer aandacht; 65 jaar of 200 jaar?

  Semmelweiss draait zich nog eens een keertje om.

 • anhjansen

  Volgens het rapport Commissie Danner nal Ruwaard v Putten ziekenhuis sterven jaarlijks 10% van de in ziekenhuizen overleden patiënten onnodig. Vermijdbare sterfte. Sterfte door de behandeling. Het loopt in Nederland in de duizenden patienten per jaar! Daarmee vergeleken is het Britse ziekenhuis een topziekenhuis.

  Transparantie in alle gegevens, inclusief financiele, is in een marktomgeving onmogelijk. Achmea legt direct de verbinding tussen kwaliteit en kosten. Ziekenhuizen worden geacht met elkaar te concurreren op prijs en op kwaliteit. Totale transparantie ondermijnt de concurrentie positie. Ook die van de zorginkopende verzekeraars. Vandaar dat WHO en OESO pleiten voor invoering van een NHS/Scandinavisch zorgstelsel omdat juist dat concurrentie en marktwerking overbodig maakt.

  In een dergelijk stelsel is benchmarking en totale transparantie zonder straf mogelijk en staan zorgverleners ten dienste van de burgers. Het is aan de regulatoren en toezichthouders om die transparantie af te dwingen en door te voeren.

  Toegevoegde waarde van private verzekeraars in een zorgmarkt van 17 miljoen inwoners is dan ook negatief.

Of registreer u om te kunnen reageren.