Home 2017

Laatste artikelen

Kijken zonder oordelen

Met een nieuwe meetmethode krijgt ouderenzorgorganisatie Viattence meer zicht op de kwaliteit van zorg. Observatoren laten de professionals zien hoe zij de dagelijkse zorg en ondersteuning verlenen.
Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

Goed of slecht nieuws?

Column van Wouter Bos, voorzitter raad van bestuur VUmc.
Persoonsgebonden budget

Verlost van bureaucratie

Keuzevrijheid en eigen regie zonder loodzware administratieve lasten. Dat biedt het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). Om de pilot in twee gemeenten van de grond te krijgen, was wel een tijdelijke AMvB nodig.

Creatieve nieuwelingen

Sociale ondernemingen zijn in opkomst. Doordat zij zelf inkomsten uit de markt halen, hebben ze geen hinder van afnemende overheidsgelden. Zij kunnen heel praktisch inspelen op de zorgbehoeften van de cliënt.

Online gedeeld dossier als hulpmiddel

Een minderheid van de patiënten kan haar medisch dossier via internet bekijken. Is online inzage noodzakelijk om samen met de arts te beslissen over de behandeling? En hoe veilig zijn de gegevens bij de patiënt?

Nog een wereld te winnen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van duurzame bedrijfsvoering op de financiële resultaten van zorginstellingen. Die zijn er; ze worden alleen nog onvoldoende benut.
rubriek over intern toezicht en medezeggenschap

Wijze raad: Nieuwe governancecode: ‘best een goed stuk’

De nieuwe governancecode gaat mee met de ontwikkelingen.

‘Het is een robuuste deal’

Zijn ziekenhuis was het eerste in de Verenigde Staten waarmee Philips in 2013 een groot en langlopend contract afsloot. Vincent Shawn: ‘De uitdaging is om beide partijen tevreden te houden.’

De innovatie

Slimme sensor brengt bewoners naar juiste kamer.

Boeken

Bespreking van het boek 'Hoe heeft het zover kunnen komen? Een frisse blik op de gezondheidszorg' en Bladeren met Marjolein de Jong, bestuurder van Groenhuysen.