Home 2017

Laatste artikelen

‘Ik blijf een leider, maar ook medisch specialist’

Lef betekent veel verschillende dingen voor Carina Hilders, gynaecoloog en bestuurder bij de Reinier Haga Groep in Delft. ‘Na bijna twee jaar is het besef dat ik nu bestuurder ben eindelijk ingedaald.’
Toegang sociaal domein Amsterdam

Toezien in vertrouwen en ongewisheid

Om de cliënt echt centraal te kunnen zetten, wordt volop geëxperimenteerd met regelarme en flexibele zorg. Dat vraagt ook van de raad van toezicht een andere opstelling. Wouter van Ewijk, voorzitter rvt Raphaëlstichting, en Eppie Fokkema, rvt Opella, benadrukken beiden dat je alleen in een sfeer van vertrouwen boven tafel krijgt hoe het echt gaat.

‘Kijk maar, de zorg kan anders’

Iedereen raadde het hem af. Toch kocht zorgondernemer Marius Touwen in 2014 het in financiële nood verkerende én vermaarde Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. ‘De aanschaf was cruciaal om stappen in de ketenzorg te kunnen zetten.’

‘Je alertheid en assertiviteit moeten ongelofelijk groot zijn’

Bestuursvoorzitter Hetty de With heeft 35 jaar bij De Zijlen gewerkt waarvan de laatste twintig jaar als bestuurder. En nu gaat ze met pensioen. Ze is zich terdege bewust van haar kwetsbaarheid als bestuurder. Ze vindt het dan ook belangrijk om on speaking terms te blijven met alle partijen. Maar verschil van mening moet kunnen.

‘De maatschappij vraagt ons een netwerk te vormen’

Presentatie van de genomineerde zorgmanager Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC.

Graag aan de slag

De tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg nemen toe. Veel organisaties krijgen vacatures niet ingevuld. Een leger van zelfstandige zorgmedewerkers staat klaar om bij te springen. De fiscus verbiedt echter zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) om binnen intramurale instellingen te werken.
rubriek over intern toezicht en medezeggenschap

Cliëntendeskundigheid in de raad van toezicht

Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. De rubriek 'Wijze raad' in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.
toezicht

Samen besparen

De weg naar uitkomstbekostiging is nog lang. Inzetten op shared savings is een manier om daar te komen. In onder andere Duitsland en de VS bestaan al langer projecten met gedeelde besparingen. Nederland experimenteert nu vooral.

Kwartetten met digitale parameters

Niet alle innovaties kennen een duidelijk aanwijsbaar eurekamoment. Het idee voor de Clinicards van digitaal innovatiebedrijf Synappz is drie jaar geleden ontstaan als gevolg van twee trends.

Boeken

‘Gewone psychiatrische patiënten kregen een uitgebreide behandeling, maar verslaafden werden na een crisisopname snel weer op straat gezet’, vertelt een beleidspsychiater van Antes. Medewerkers van de Rotterdamse instelling praten in dit boek over ruim vijftig jaar ggz.