Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

RVZ: Geef patiënt beschikking over eigen dossier

Mark van Dorresteijn
Patiënten moeten snel en eenvoudig toegang kunnen krijgen tot hun eigen medische gegevens. ‘Het liefst met één druk op de knop’, zo adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het advies ‘Patiënteninformatie, informatievoorziening rondom de patiënt’.
RVZ: Geef patiënt beschikking over eigen dossier
Foto: ANP - Koen Suyk

Patiënten missen volgens de RVZ informatie om actief te kunnen deelnemen aan het zorgproces. Het kost patiënten bijvoorbeeld veel tijd en moeite om toegang te krijgen tot hun dossier. In het advies stelt de RVZ voor dat elke patiënt beschikking krijgt over al zijn gezondheidsgegevens via het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD).

Persoonlijk gezondheidsdossier

De RVZ adviseert om de informatievoorziening rondom de patiënt in te richten. Geef de patiënt (ook verzekerde of burger) om te beginnen inzicht in zijn gezondheidsinformatie. Liefst met één druk op de knop (zoals Blue Button in de VS). Dit moet uitgebreid worden tot een PGD. Dit PGD bevat kopieën van elektronische medisch dossiers van zorgaanbieders  en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt. De patiënt bepaalt zelf of hij een PGD wil en wie het beheert. Om de privacy goed te waarborgen adviseert de Raad dat er voor de patiënt een patiëntgeheim moet komen, naast het medisch beroepsgeheim voor zorgprofessionals. Ook is het noodzakelijk om bij de inrichting van het PGD de privacy normen in te bouwen.

VWS neemt regie

Om dat te realiseren is het nodig dat het ministerie van VWS de regie neemt om te zorgen dat relevante partijen in de zorg bindende besluiten nemen over de inrichting van de informatievoorziening in de zorg. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van open internationale standaarden.

Zorginformatie voor publieke doeleinden

Gezondheidsinformatie die niet tot de patiënt te herleiden is, moet beschikbaar komen voor publieke doeleinden. Op dit moment gaat volgens de RVZ veel energie en geld verloren naar het zoeken, verkrijgen en vertalen van de informatie. ‘Dat zou geïntegreerd beschikbaar moeten zijn. Hierdoor komt er meer kennis, op een eenvoudigere manier beschikbaar om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren.’

Zeven aanbevelingen

De RVZ doet zeven aanbevelingen om patiënten op een goede manier beschikking te geven over de eigen gegevens.

 1. Het toekomstperspectief is dat patiënten op vrijwillige basis en met keuzevrijheid moeten kunnen beschikken over een PGD.
 2. Voor de patiënt dient er in aanvulling op het medisch beroepsgeheim dat geldt voor het medisch dossier, een ‘patiëntgeheim’ voor het PGD te komen, dat hem beschermt tegen oneigenlijke druk van bijvoorbeeld politie- en opsporingsdiensten, justitie, schade- en levensverzekeraars, financiële instellingen en ICT-bedrijven.
 3. Zorg dat de privacy van de patiënt gegarandeerd is in het technische en organisatorische ontwerp van alle zorginformatiesystemen (Privacy by Design). Vertrouwde derde partijen (Trusted Third Parties, TTP’s) moeten zorgen dat de privacy van de patiënt is gegarandeerd.
 4. Alle zorgaanbieders registreren hun gegevens eenmalig, uniform en gestandaardiseerd aan de bron, van waaruit de data meervoudig her te gebruiken zijn voor zorgdoeleinden. Niet-identificeerbare gezondheidsgegevens dienen transparant te zijn voor publieke doeleinden, zoals beleids-, uitvoerings- en onderzoeksdoeleinden.
 5. Zet bij de aanstaande decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten de informatievoorziening van begin af aan goed op. Stel voorwaarden aan de op te stellen meetinstrumenten en veilig beheer van cliëntgegevens. Borg dat de informatievoorziening over de grenzen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, per 1-1-2015 Wet langdurige Zorg, WLZ) mogelijk blijft, bijvoorbeeld om substitutie van zorg te monitoren. Gebruik daarbij internationale open standaarden. Let ook op de zorgmijders die mogelijk bij de decentralisatie van zorgtaken buiten de boot vallen. De decentralisatie naar de gemeenten levert mogelijk extra risico’s op voor de privacy die grotendeels te ondervangen zijn via Privacy by Design.
 6. Het Kwaliteitsinstituut moet proactief gaan handelen door vast te stellen welke (internationale) meetinstrumenten in zorgstandaarden en kwaliteitsregistraties opgenomen worden op voordracht van wetenschappelijke en patiëntenorganisaties. De gegevens voor de registraties moeten rechtstreeks uit de verslaglegging van het primaire proces komen. Zorgprofessionals dienen verplicht mee te werken aan vigerende, door het Kwaliteitsinstituut erkende, registraties op hun vakgebied. Zorgverzekeraars kunnen dit opnemen in hun inkoopvoorwaarden onder het motto: ‘informatie is ook een zorgprestatie’.
 7. De noodzakelijke veranderingen in de informatievoorziening in de zorg kunnen alleen plaatsvinden als VWS de regie neemt en het Informatieberaad bindende besluiten gaat nemen.

 

 

 

 

 

 

1 REACTIE

 1. Ja dat moet en ja dat kan al.
  De oplossing van dit al lang spelend probleem bestaat al en werkt op een beveiligde wijze, die voldoet aan alle privacy wetgeving .
  Ziekenhuizen zijn gemachtigd in de wet om e-ID kaarten te maken en te verstrekken aan patiënten. Hiermee krijgt de patiënt toegang tot zijn digitale kluis in het systeem TigrisTag. Dit is een Europees gepatenteerd systeem, waarbij alle door artsen geschreven en in TigrisTag gepubliceerde documenten veilig wordt opgeslagen. De patiënt bepaalt zelf met wie hij deze informatie wil delen. Of het nu gaat over bloeduitslagen, röntgenfoto’s, MRI-bestanden maakt niet uit. De patiënt in bezit van een fysiek document voorzien van een QR-code, kan de arts met behulp van een app toegang verschaffen tot zijn digitale up–to-date versie in TigrisTag
  De bovengenoemde e-ID kaarten kunnen beveiligd worden tot op niveau STORK 4, waardoor ze ook de DigiD toegang vervangen en algemeen inzetbaar zijn. In een proces binnen TigrisTag wordt gewaarborgd dat artsen landelijk toegang kunnen krijgen bij spoedhulp en de patiënt ( met zijn app) weet welke arts welke documenten heeft opgevraagd.
  Wim Kolenbrander, Obec Software

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.