Financiën

Financiën

Hoogleraar Jeurissen waarschuwt kabinet voor herhaling van fouten in de zorg

De zorguitgaven zouden parallel moeten groeien aan de objectief stijgende zorgvraag. Daarvoor pleit hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg aan het Radboudumc, Patrick Jeurissen. Een terugkeer van de wachtlijsten zou volgens Jeurissen een reden zijn voor de overheid om de zorguitgaven te verhogen.
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Waarom de productieprikkel in de wijkverpleging steeds minder speelt

Voor productiegedreven werken is in de wijkverpleging steeds minder ruimte sinds wijkverpleegkundigen zelf mogen indiceren. Over zorgzwaarte is al bakken met betrouwbare data beschikbaar in een taal die wijkverpleegkundigen begrijpen, stelt gezondheidswetenschapper Nicole Koster. “Het oude dogma dat ‘uurtje-factuurtje’ er uit moet, is echt achterhaald.”

NZa-directeur: ‘Ik wil geen tweespalt met Buurtzorg’

De NZa gaat de cliëntprofielen in de wijkverpleging niet koppelen aan tarieven. Buurtzorg Nederland mag ook meepraten over de toekomst van de wijkverpleging. “We doen de deur niet dicht”, zegt NZa-directeur regulering Johan Rijneveld.
Minister Conny Helder

Minister Helder: ‘Buurtzorg was nauw betrokken bij cliëntprofielen’

Buurtzorg Nederland is, net als andere partijen in de wijkverpleging, nauw betrokken geweest bij de ‘doorontwikkeling’ van cliëntprofielen. “NZa en Buurtzorg zijn het eens over de stip op de horizon”, schrijft demissionair minister Conny Helder van VWS aan de Tweede Kamer.

Cliëntprofielen boezemen wijkverpleegkundigen vrees in

De meeste verpleegkundigen in de wijkverpleging hebben geen idee of cliëntprofielen gaan helpen in hun dagelijkse werk, omdat er nog zo veel onbekend is. Een grote minderheid is tegen, terwijl slechts een kleine minderheid enthousiast is.
Jos de Blok Buurtzorg

Blog: Waarom ik ’s nachts wakker lig van de toekomst van de wijkverpleging

De nieuwe bekostiging van de wijkverpleging; waarom is het zo’n ingrijpende en zelfs emotionele verandering die mij dag in dag uit bezighoudt?

‘Stop de rijdende trein van nieuwe bekostiging wijkverpleging’

De nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging gaat leiden tot veel extra administratieve rompslomp voor wijkverpleegkundigen en minder zorg voor cliënten. Wijkverpleegkundige Jennifer Bergkamp wil de plannen met een burgerinitiatief een halt toeroepen. “De bekostiging op basis van cliëntprofielen haalt de mens uit de zorg.”
Financiën

Bij Rivas Zorggroep geen luxe voor eenvoudige besluiten

Met een reorganisatie en een nieuwe organisatiestructuur wil Rivas Zorggroep goede zorg voor iedereen in de regio toegankelijk houden. De maatregelen die Rivas aankondigde, zijn nodig om beter aan te sluiten op de ontwikkelingen in de zorg en financieel gezonder te worden.
Tarief Wijkverpleging

‘Tariefverhoging wijkverpleging VGZ belangrijk signaal’

Coöperatie VGZ verhoogt volgend jaar de tarieven voor de wijkverpleging en eerstelijnsverblijf (ELV). Hiermee wil VGZ de financiële druk van de ketel halen en de werkdruk bij zorgaanbieders verlagen.
Jos de Blok Buurtzorg

Jos de Blok: ‘Cliëntprofielen wijkverpleging zijn onnozele exercitie’

De nieuwe bekostiging wijkverpleging met cliëntprofielen en het ‘draagkracht-draaglast’-model wordt een drama, waarschuwt Jos de Blok van Buurtzorg Nederland.

Financiën

Financieel management
Foto: McPHOTOs / blickwinkel / picture alliance

Wat is financieel management?

Bekostiging en verantwoording

Wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen grote gevolgen hebben voor de financiële huishouding van een zorginstelling. In de langdurige zorg zijn bijvoorbeeld veel instellingen afhankelijk van de normatieve huisvestingscomponent. Deze vergoeding voor de vastgoedkosten wordt langzaam afgebouwd met als eindpunt integrale tarieven waarvan de huisvestingskosten onderdeel uitmaken. De brancheorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland en RIBW Alliantie willen dat de huisvestingskosten niet onderhandelbaar worden.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt beleidsmaatregelen uit in regels voor het declaratieverkeer van zorginstellingen. De organisatie omschrijft zorgprestaties zodat aanbieders weten welke zorg gedeclareerd mag worden. Ook stelt de NZa tarieven vast en de toezichthouder gaat over de spelregels.

Accountants controleren de jaarrekeningen van zorginstellingen. Deze controle is de afgelopen jaren door nieuwe regels steeds gedetailleerder en ingewikkelder geworden. Dit heeft herhaaldelijk geleid tot protesten van het Coziek, het platform dat de belangen van de accountants in de zorg behartigt. Zo heeft het Coziek aangegeven dat de controle op de Wet normering topinkomens (Wnt) zo ingewikkeld is geworden dat de controle nauwelijks uitvoerbaar is en veel te kostbaar voor zorginstellingen. Eerder was het accountantsplatform kritisch over de controle op de zorguitgaven door gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo.

Zelfonderzoek

Zorgverzekeraars hebben met verschillende branches afspraken gemaakt over zelfonderzoek. Zij hebben onderzocht in hoeverre ingediende declaraties voldoen aan de financiële spelregels. De ziekenhuizen hebben de zelfonderzoeken afgerond en zij hebben naheffingen terugbetaald. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lopen nog discussies met verzekeraars over eventuele terugbetalingen. De bedoeling is dat in de toekomst steeds meer wordt gewerkt met horizontaal toezicht. Instellingen die aan bepaalde eisen voldoen, worden minder strikt gecontroleerd door de verzekeraars. De rechtmatigheid van declaraties wordt dan vooraf geborgd zodat controle achteraf niet nodig is. In 2020 moet 80 procent van de algemene en academische ziekenhuizen horizontaal toezicht hebben ingevoerd.

Financiering

Zorgaanbieders kunnen voor de financiering van de bedrijfsvoering slechts bij een handvol banken terecht. ING, Rabobank, ABN Amro en de Bank Nederlandse Gemeenten domineren de markt. Sinds enige jaren roert de Europese Investeringsbank (EIB) zich nadrukkelijker als verstrekker van leningen. Zo heeft het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg van de EIB een lening van 43 miljoen euro gekregen voor het moderniseren van de gebouwen. Een relatieve nieuwkomer is Triodos Bank die revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht heeft gefinancierd. Steeds vaker proberen zorgaanbieders via crowdfunding aan alternatieve financiering te komen. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen heeft op deze manier de helft van een ruim 20 miljoen euro kostende renovatie kunnen betalen.

Uitgelicht congres

Masterclass Leidinggeven aan grote teams

Advanced Program Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Vrouw en leiderschap

Congres ggz uit de knel

Van der Valk Hotel Utrecht