Ziekenhuiszorg

Leiderschap

Hoofdlijnenakkoord: dit zijn de reacties uit de zorgsector

De meeste zorgorganisaties reageren positief op veel plannen uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De Nederlandsche ggz, bonden, FMS, VGN, V&VN en GGD GHOR wijzen wel op het gebrek aan financiële onderbouwing van enkele van deze ambities en concrete uitwerking. Als die ontbreken, vrezen ze dat er van de plannen van het nieuwe kabinet weinig terechtkomt.
Ziekenhuiszorg

Uitsluitend passende zorgcontracten voor St Jansdal

St Jansdal heeft met vrijwel alle verzekeraars nieuwe contracten afgesproken die passende zorg maximaal moeten stimuleren en ervoor moeten zorgen dat het ziekenhuis efficiënter wordt. De afspraken zijn opgedeeld in een viertal type zorgonderdelen. "Dit geeft ruimte om verandertrajecten in te zetten die een deel van de verwachte groei in de regio kunnen opvangen”, vertelt bestuurder Arend Jan Poelarends.
Financiën

Blog: De urgentie voor meerjarencontracten tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar is groter dan ooit

Het aanpassen van het zorgaanbod met faciliterende bekostigingsprikkels vraagt intensieve samenwerking tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraar(s), vanuit een gemeenschappelijke doelstelling. Dat hebben Ewoud Stapersma (Adviseur Zorg) en Ralf Besselse (Zorgverkoper) vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Linda Raven, Zorginkoper bij Zilveren Kruis ondervonden bij het opstellen van een meerjarencontract. Ze delen in dit blog hun ervaringen en kritische succesfactoren.
Ziekenhuiszorg

LUMC is financieel nog niet buiten de gevarenzone

Na een bezuinigingsoperatie van tientallen miljoenen ziet het ernaar uit dat het LUMC dit jaar eindelijk weer een kleine winst gaat draaien. Dat betekent nog steeds niet dat het in financiële zin weer geweldig gaat met Leidens grootste ziekenhuis. Het bungelt in landelijke lijstjes onderaan, toch zien de bestuurders daar geen acuut probleem in: “De besparingsoperatie ligt op schema. We zullen vooral onze manier van werken moeten aanpassen aan de nieuwe tijd.”
Financiën
Stethoskop Auf Euroscheinen

‘Umc’s zouden boven de kritieke grens van 1 procent rendement moeten presteren’

Waar het Leids Universitair Medisch Centrum minder dan tien jaar geleden nog in topconditie was, realiseerde het bestuur in 2019 dat het de verkeerde kant op ging met het huishoudboekje van het ziekenhuis. Volgens Vincent Eversdijk, bij BDO verantwoordelijk voor het benchmarkonderzoek naar de financiële situatie van Nederlandse umc's, zou het LUMC een minimale nettowinst van 11 miljoen euro moeten draaien. 
Ziekenhuiszorg
Peter van der Meer, bestuursvoorzitter van het HagaZiekenhuis

‘We willen de achterstand van HagaZiekenhuis ombuigen naar een voorsprong’

Breng rust en stabiliteit. Dat was de opdracht die Peter van der Meer bij zijn start als bestuursvoorzitter van het HagaZiekenhuis meekreeg. “De schreeuw om duidelijkheid was enorm.” In De eerste honderd dagen vertelt Van der Meer over de turbofusie tussen HagaZiekenhuis en LangeLand, het miljoenenverlies en de toekomstplannen.
Tech
Data Technology Background. Big Data Visualization. Flow Of Data. Information Code. Background In A Matrix Style. 4k Rendering.

Zuyderland koopt nieuw epd voor 75 miljoen

Zuyderland MC koopt het elektronisch patiëntendossier (epd) van ChipSoft, HiX 6.3. Omdat het nieuwe epd veel duurder is dan het huidige SAP/Oracle van Cerner moet Zuyderland de komende tien jaar 3 miljoen euro per jaar bezuinigen.
Ziekenhuiszorg

MST pakt sponsorgelden aan en laat financiering via ziekenhuis lopen

Bestuursvoorzitter Jan den Boon vertelt dat geld altijd goed is besteed door de medisch specialisten. "Maar het is heel moeilijk om voor de toekomst te zeggen dat het altijd goed blijft gaan. Dus op het moment dat je gezamenlijk die inkomsten en bestedingen transparant hebt, dan is de kans natuurlijk ontzettend laag op beïnvloeding."
Ziekenhuiszorg

‘Dit kan echt niet’, ziekenhuisbestuurder luidt noodklok over financiën

'Aan Zorgverzekeraars Nederland en de individuele verzekeraars: houd nou eens op met het weglopen van de fair share discussie en betaal de eerlijke prijs voor de mensgerichte zorg die onze zorgverleners dagelijks leveren aan jullie verzekerden', aldus Martijn Hendriks, bestuurder van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Ziekenhuiszorg

NVZ: Ziekenhuis loopt enorm risico door knellende contracten

Bij de meeste ziekenhuizen knellen de zorgbudgetten die zorgorganisaties en zorgverzekeraars afspreken. Verzekeraars zouden ook huiverig zijn om bij een hogere zorgvraag het plafond te verhogen terwijl bij een lagere zorgvraag dit als startpunt wordt genomen voor de onderhandelingen van een jaar later. "Op deze wijze krimpt het totale budget van het ziekenhuis jaarlijks", concludeert de NVZ.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Cultuursensitieve Zorg Congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel