Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg
Bart Berden

Bart Berden: ‘Schipbreuk dreigt voor concentratie complexe zorg’

De kwaliteit vastpinnen op zorgvolume per ziekenhuis doet geen recht aan de complexe werkelijkheid, stelt ziekenhuisbestuurder Bart Berden. “Neem de tijd om te onderzoeken welke factoren, naast aantallen, leiden tot meer kwaliteit en efficiency. Je moet snappen wat er gebeurt, niet alleen maar operaties per ziekenhuis tellen.”
Ziekenhuiszorg

BDO: ‘Zorgtransformatie gaat acht à twaalf jaar duren’

“Het is al zo moeilijk om twee zorgpartijen goed met elkaar te laten samenwerken”, zegt Nico Baas, partner bij BDO Accountants & Adviseurs en lid van de branchegroep Zorg. “Terwijl het IZA vraagt dat er meestal meer dan 25 zorgpartijen moeten samenwerken. Die transformatie wordt dus heel lastig.”
Ziekenhuiszorg
Helen Mertens Maastricht UMC+

MUMC+ vindt dure vliegreizen niet goed uit te leggen

Bestuurder Gabriël Zwart van Maastricht UMC+ vindt het ‘niet goed uit te leggen’ dat de raad van bestuur de afgelopen jaren businessclass vliegreizen heeft gemaakt van 5000 à 6000 euro per ticket. “Dat heeft Zwart tegen ons gezegd”, zegt OR-voorzitter Yves Frissen van Maastricht UMC+.
Financiën

Blog: De urgentie voor meerjarencontracten tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar is groter dan ooit

Het aanpassen van het zorgaanbod met faciliterende bekostigingsprikkels vraagt intensieve samenwerking tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraar(s), vanuit een gemeenschappelijke doelstelling. Dat hebben Ewoud Stapersma (Adviseur Zorg) en Ralf Besselse (Zorgverkoper) vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Linda Raven, Zorginkoper bij Zilveren Kruis ondervonden bij het opstellen van een meerjarencontract. Ze delen in dit blog hun ervaringen en kritische succesfactoren.
Personeel

Elke werknemer die vertrekt kost zorginstelling 42 duizend euro

Het vertrek van een werknemer kost een zorgorganisatie gemiddeld 42.000 euro. Dat komt door de hoge uitgaven voor werving voor een nieuwe medewerker, administratiekosten en vooral door de langdurige impact op de productiviteit, aldus een berekening van adviesbureau Porres.
Financiën
toename verkeerde bedden knellend probleem

Toename verkeerde bedden in ziekenhuizen knellend probleem

Iedere dag liggen er in Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 727 patiënten die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben, te wachten op vervolgzorg. Dit kost de ziekenhuizen naar schatting 146 miljoen euro per jaar.
Eerstelijnszorg

Uitslag poll: Kwaliteit pgo’s niet toereikend en meerwaarde onduidelijk

Het zicht op de voortgang van het miljoenenproject persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo) is vertroebeld door geschuif met normen. Is verder investeren in pgo's trekken aan een dood paard? We vroegen het u. 70 procent van de respondenten vindt van wel. 
Ziekenhuiszorg
Op de foto zie je Ard van der Kruis, manager zorg en bedrijfsvoering bij ETZ

Hoe het ETZ tegen de trend in de ligduur verkort

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) scoort goed op het gebied van onverwacht hoge ligduur vergeleken met andere ziekenhuizen. Dat is geen toevalstreffer volgens Ard van der Kruis, manager zorg en bedrijfsvoering in het ETZ. “Uit benchmarkgegevens bleek dat wij patiënten sneller opnamen en dat patiënten vervolgens langer in het ziekenhuis bleven liggen. Dan loopt de ligduur snel op. We zijn daar actief op gaan sturen, met resultaat.”
Ziekenhuiszorg

St. Antonius buigt met IZA-transformatieplannen miljoenen euro’s om

Het St. Antonius Ziekenhuis is met het IZA-transformatieplan ‘Juiste zorg, juiste plaats, juiste kosten’ door de snelle toets. Met driehonderd projecten op het gebied van verdere digitalisering en samenwerking met de regio speelt het ziekenhuis in totaal 30 miljoen euro aan zorgkosten vrij om de stijgende zorgvraag op te vangen. 
Ziekenhuiszorg

Zo kan een datagedreven ziekenhuisapotheker bijdragen aan doelmatige zorg

Ziekenhuisapothekers spelen een belangrijke rol om de zorg doelmatig en betaalbaar te houden. Dat stelt aios ziekenhuisfarmacie en voorzitter van JongNVZA Chantal Kats (29). In deze aflevering van Jong Talent vertelt zij over de toekomst van het vak als ziekenhuisapotheker, het belang van interprofessioneel samenwerken en de potentie van datagedreven zorg.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Cultuursensitieve Zorg Congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel