Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg

Econoom Jos Blank voorspelt ‘apocalyps van de ziekenhuiszorg’

Als de ziekenhuizen blijven voortgroeien als ze nu doen, zullen ze bij de aanhoudend krappe arbeidsmarkt een veel te grote druk op de arbeidsmarkt gaan leggen. Dat betoogt bijzonder hoogleraar productiviteit van de publieke sector en directeur van IPSE Studies, Jos Blank.
Preventie

‘Van ziekte naar gezondheid’ bij leefstijlloket Jeroen Bosch Ziekenhuis

De laatste jaren poppen steeds leefstijlloketten op in ziekenhuizen. Ze hebben een verwijsfunctie naar het sociaal domein en helpen patiënten de weg te vinden naar gedragsverandering voor een gezonder leven.
Preventie

Reportage: Patiënt aan het leefstijlloket

In het sportmedisch centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgen patiënten via een verwijzing van hun medisch specialist of huisarts advies hoe zij hun leefstijl kunnen veranderen en zo hun gezondheid verbeteren. Om laagdrempeligheid te bevorderen is het loket juist niet in het ziekenhuis gevestigd.
Preventie
Portretfoto van Daphne Raad

‘De scheve budgetverdeling tussen curatie en preventie is belachelijk’

Leefstijladviezen zijn vaak streng, saai en ineffectief. Dat moest anders, vond arts-onderzoeker Daphne Raad (27). Om mensen te stimuleren gezonder oud te worden, startte ze het Lowlands-experiment; een interactieve ervaring waarbij mensen hun oudere ik ontmoeten. “Ik voel de verantwoordelijkheid om in mijn witte jas een tegengeluid te laten horen”, vertelt Raad in deze aflevering van Jong Talent.
Ziekenhuiszorg

Onenigheid zorgverzekeraars over Fit4Surgery zorgde voor stap naar Zorginstituut

Medisch adviseurs van verschillende zorgverzekeraars verschilden van mening over het wetenschappelijk bewijs van de uitkomsten van prehabilitatie. Daarom hebben de zorgverzekeraars Zorginstituut Nederland gevraagd om een duiding. 
Preventie
Marian Kaljouw NZa

‘Fit4Surgery is juist zo’n goed voorbeeld van passende zorg’

Ondanks veelbelovende resultaten heeft Zorginstituut Nederland besloten het prehabilitatieprogramma Fit4Surgery, een intensief traject om patiënten fit te krijgen voor een operatie, niet op te nemen in de basisverzekering. Ambassadeur van de stichting Fit4Surgery, Marian Kaljouw: ‘Ik ben echt teleurgesteld.’ 
Passende zorg

In het Radboudumc is niet altijd opname nodig voor patiënten met een acuut herseninfarct

Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat bij ongeveer 20 tot 25 procent van de patiënten een ziekenhuisopname na een acuut herseninfarct niet nodig is. “Zij hebben weinig uitval en functioneren grotendeels zelfstandig. Deze groep komt in aanmerking om vanuit de SEH gelijk met ontslag naar huis te gaan”, zegt neuroloog Ewoud van Dijk.
Ziekenhuiszorg

Indammen zorgvraag essentieel voor IZA-aanvraag Groene Hart Ziekenhuis

Alle doelstellingen die in het transformatieplan van het Groene Hart Ziekenhuis staan, moeten worden gehaald. Alleen dan blijft de zorg toegankelijk. Daarvoor is een integrale aanpak nodig, over alle ketens heen. Bestuurder Lodewijk de Beukelaar: “Ik zou willen dat ik een nog groter deel van mijn tijd kon besteden aan de samenwerking in de regio.”
Passende zorg

‘De tijd is rijp voor health in all policies’

De Nederlandse zorg is voor een grote groep mensen ontoegankelijk en onbegrijpelijk. Als de zorg niet differentieert, worden de gezondheidsverschillen en zorgvraag alleen maar groter tijdens de IZA-transformatie. Dat stelt Pharos-bestuurder Patricia Heijdenrijk in deze aflevering van Het jaar van.
Ziekenhuiszorg

Voorbereid op een zorginfarct

Jonge zorgprofessionals worden onvoldoende voorbereid op het naderende zorginfarct. Dat concludeert geneeskundestudent Daantje Gratama. Daarom heeft ze de denktank Gezond Verstand opgericht.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Cultuursensitieve Zorg Congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel