Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg
Inge de Wit SKB

Achterhoekse ziekenhuizen verdelen acute zorg in de regio

Een spoedplein en duurzame samenwerkingen met andere ziekenhuizen in de regio Achterhoek-Oost. Daar ligt volgens bestuursvoorzitter Inge de Wit van Streekziekenhuis Koningin Beatrix de oplossing voor de uitdagingen binnen de acute zorg. ‘Wij hebben een stabiele manier gevonden om goede zorg te leveren en de kosten laag te houden.’
Ziekenhuiszorg
Kuipers660

Slepende besluitvorming kinderhartchirurgie nadert ontknoping

Gesprekken op VWS met de umc’s en de landsadvocaat deze week duiden op een definitief besluit over de concentratie van kinderhartchirurgie.
Ziekenhuiszorg
Kuipers660 Ernstig

Coalitie geeft groen licht voor concentratie kinderhartchirurgie

De coalitiepartijen sluiten de gelederen rond de concentratie van de kinderhartchirurgie. Ze steunen het besluit van minister Ernst Kuipers.
Personeel
Karen Kruijthof, diversiteit, Amsterdam UMC,

Karen Kruijthof: ‘Diversiteit is een instellingsbrede beweging’

Het Amsterdam UMC ondertekende het Charter Diversiteit en werkt via een instellingsbreed programma aan een inclusievere organisatie. Want, zegt Karen Kruijthof, lid van de raad van bestuur: ‘Een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving zien we nog niet terug op de werkvloer.'
Ziekenhuiszorg
Nico Blom: ‘Twee centra is misschien theoretisch beter. Maar de gevolgen zijn gigantisch als je kijkt naar de verplaatsing van zorg en aantasting van de bestaande zorginfrastructuur.’

LUMC-arts: ‘Bij objectieve kwaliteitstoets kinderhartchirurgie wint CAHAL altijd’

‘Zonder objectieve kwaliteitsaudit komt er nooit draagvlak voor concentratie kinderhartchirurgie’, zegt LUMC-kinderinterventiecardioloog Nico Blom, hoofd van de kindercardiologie van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL).
Ziekenhuiszorg
Kuipers660 Ernstig

Kuipers laat NFU weinig ruimte voor eigen keuze kinderhartchirurgie

Minister Ernst Kuipers van VWS laat de NFU met de huidige selectiecriteria weinig ruimte om voor concentratie kinderhartchirurgie op een andere keuze uit te komen dan het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Utrecht.
Ziekenhuiszorg
Minister Ernst Kuipers

Concentratie kinderhartchirurgie als lakmoesproef voor Kuipers

Het besluit over de toekomst van de kinderhartchirurgie is als een lakmoesproef voor de missie van minister Ernst Kuipers van VWS om de complexe medische zorg te concentreren.
Ziekenhuiszorg
Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht:.

‘UMC Utrecht stond 3-0 achter bij concentratie kinderhartchirurgie’

Het UMC Utrecht voerde in 2021 een intensieve lobby, als reactie op het zogeheten DC3-plan. om de kinderhartchirurgie te behouden. Margriet Schneider blikt terug.
Ziekenhuiszorg
Kinderhartchirurgie UMCG

Medisch specialisten corrigeren VWS over kinderhartchirurgie

Cardiologen, thoraxchirurgen en kinderartsen hebben het ministerie van VWS in 2022 gewezen op onjuistheden in de besluitvorming over de concentratie van kinderhartchirurgie.
Ziekenhuiszorg
Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht:.

Margriet Schneider: ‘Concentratie kinderhartchirurgie is geen ordinaire koehandel’

Voor de concentratie van de kinderhartchirurgie is een snel besluit het beste. Niet instellingsbelangen en geld moeten daarbij leidend zijn, maar de kwaliteit en continuïteit van de kinderhartzorg, vindt Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Ernst Sillem Hoeve