Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ACM haalt streep door concentratie spoedzorg

De concentratie van acute zorg staat op losse schroeven. De plannen zijn mogelijk in strijd met de Mededingingswet, aldus de Autoriteit, Consument & Markt (ACM).
ACM haalt streep door concentratie spoedzorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vorig jaar een plan gemaakt om de acute zorg te concentreren. De aanname is dat concentratie de kwaliteit verbetert. Tegen de plannen is echter veel verzet gekomen van ziekenhuizen en medisch specialisten. Concentratie zou leiden tot verschraling van zorg. Patiënten met een beroerte zouden in sommige delen van het land veel langer onderweg, terwijl de snelheid waarmee een behandeling wordt gestart juist cruciaal.

Minder keuzevrijheid

De ACM denkt dat concentratie van de spoedeisende zorg ook grote gevolgen heeft voor de niet-spoedeisende zorg. Als ziekenhuizen hun spoedeisende hulp moeten sluiten, moeten ook vaak andere afdeling, zoals verloskunde, stoppen. Daarmee nemen de keuzemogelijkheden voor patiënten af. De ACM vindt dat zorgverzekeraars beter moeten onderbouwen waarom de kwalitatieve voordelen van concentratie opwegen tegen het nadeel van minder keuze.

ZN: Kwaliteitsinstituut aan zet

Zorgverzekeraars blijven ervan overtuigd dat de concentratie van de complexe spoedeisende zorg grote kwaliteitsvoordelen heeft voor verzekerden en patiënten en bovendien de doelmatigheid van de zorg ten goede komt. ZN vindt het Kwaliteitsinstituut de aangewezen partij om onafhankelijke kwaliteitsstandaarden en richtlijnen vast te stellen voor de spoedeisende zorg.

Indicatoren voor uitkomsten van zorg

De NVZ vereniging van ziekenhuizen is blij met de lijn van de ACM. De NVZ vindt het plan van ZN niet goed onderbouwd. De volumenormen moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en ondersteund worden door de medisch specialisten. De NVZ pleit voor indicatoren die echt een relatie hebben met de uitkomsten van zorg. Binnen de ziekenhuiswereld ontbreekt consensus over de concentratie van zorg. Posities worden mede bepaald door de mogelijke gevolgen. Ziekenhuizen die zorg kwijtraken zijn vaak tegen, de winnaars wijzen juist op de voordelen.

Eén reactie

 • P.J. Visee

  Waarom, zo vraag ik me dan weer eens af na het lezen van bovenstaande, wordt van hoger kand bepaald, wie iets wel of niet kan of mag.
  Wanneer, tegen de geldende tarieven, een gezonde concurrentie ontstaat is dat toch helemaal niet verkeerd. Met een gezonde concurrentie bedoel ik hier een concurrentie, die ontstaat door kwaliteit en zorgzaamheid (in de letterlijke zin van dit woord) Waarom wordt er in de reguliere ziekenhuizen niet toekomstig zo gewerkt als na de transitie en herstructurrering in de andere takken van zorg?
  Alle ziekenhuizen mogen wat mij betreft een spoedeisende hulp hebben. Afhankelijk van hun omzet en prestaties zal er dan een natuurlijke selectie plaatsvinden en degenen, die het niet goed doen houden dan vanzelf op.
  Specialisme idem dito. Door de voorstellen van nu, een soort gedwongen specialisatie, gebeurt dat wat niemand wil: verarming van de gezondheidszorg door te vergaande specialisatie. Kennelijk is er niemand, die nadenkt over de (ook financiele) gevolgen daarvan.

  Ziekenhuizen moeten dus zelf kiezen, maar ook zelf roeien met de financiele riemen, die ze hebben.

  Peter Jan Visee

Of registreer u om te kunnen reageren.