Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 219 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Private investeerders stuwen fusies en overnames zorg

Het aantal fusies en overnames in de gezondheidszorg is in 2018 opnieuw meer dan het jaar ervoor. Dit komt mede door een gestegen inbreng van private equity, zo blijkt uit de jaarlijkse marktanalyse van Deloitte.
IGJ

IGJ gaat met Nivel-uitkomsten kleinschalige jeugdzorg aan de slag

Het toetsingskader van de IGJ sluit niet goed aan op kleinschalige jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel. De IGJ gaat aan de slag met de verbeterpunten.
Alliade

Alliade-debacle keerpunt in denken IGJ en NZa

De kerstboom aan bv’s die bij Alliade is gevonden, heeft ook invloed op de denkwijze van de inspectie en de NZa. 
elkerliek rvt governance

Patiëntenfederatie: ‘Online keuzehulpen worden nog onvoldoende benut’

Online keuzehulpen helpen de patiënt bij het kiezen van een behandeling die het beste aansluit bij zijn persoonlijke situatie. De mogelijkheden van keuzehulpen worden echter nog onvoldoende benut, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met diverse stakeholders.
winstuitkering zorgverzekeraars

Reële tarieven voor de jeugd-ggz: Berenschot geeft advies

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Tussen aanbieders en gemeenten is er echter veel discussie over reële tarieven voor de jeugd-ggz. Om te komen tot deze reële tarieven, heeft Berenschot in kaart gebracht welke stappen gemeenten en aanbieders samen moeten doorlopen.

Stimuleren van taakherschikking: Radboudumc doet aanbevelingen

Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) nemen steeds vaker taken over van medisch specialisten. Discussies over geld en beperkte groeimogelijkheden staan echter een structurele taakherschikking in ziekenhuizen in de weg, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Het ziekenhuis doet daarom aanbevelingen.

Zorginstituut: ‘Ggz-cliënten vallen te vaak tussen wal en schip’

Het aantal personen met psychische problematiek dat tussen wal en schip valt, is nog altijd een omvangrijk probleem. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Zorginstituut Nederland. Het onderzoek brengt onder meer in beeld welke problemen mensen met langdurige ggz-problematiek ondervinden.

Mantelzorger verlangt naar flexibele werktijden

Werkende mantelzorgers hebben sterke behoefte aan flexibelere werktijden, betere verlofmogelijkheden en meer begrip van de werknemer. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). ‘In organisaties moeten maatwerkoplossingen voorhanden zijn’, aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan.
Ggz Emergis slaat alarm

Evaluatie: Hoe staat het er nu voor met de ggz-wachttijden?

De regionale aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. Een aantal regio’s krijgt het voor elkaar om de wachttijden binnen de Treeknormen te brengen en te houden. Overige plekken hebben er echter nog steeds moeite mee.
M&I

Onderzoek: veel experimenten met AI, nog weinig concrete toepassingen

Twee op de drie Nederlandse ziekenhuizen experimenteren met Artificial Intelligence (AI). Op kleine schaal zijn de eerste toepassingen al geïmplementeerd maar grootschalige invoering blijft vooralsnog uit. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau M&I/Partners.

Verfijn de zoekresultaten