Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 214 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
pgb's

NZa wenst actievere rol zorgkantoren bij bestrijding pgb-fraude

Zorgkantoren moeten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog serieuzer werk maken van fraudebestrijding met betrekking tot het persoonsgebonden budget (pgb’s). Vanwege te veel fouten en onzekerheden in de verantwoording van het bedrag dat in de Wlz via pgb’s is besteed, konden de accountants geen goedkeurende verklaring afgeven voor de zorguitgaven.
Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning moet beter: overheid, zorgkantoor én beroepsgroep aan zet

Een op de drie cliëntondersteuners ervaart dat hun onafhankelijkheid onder druk staat. Ook vinden de cliëntondersteuners zelf dat de kwaliteit van hun werk omhoog moet. De landelijke en gemeentelijke overheid zijn daarbij aan zet, evenals de zorgkantoren en de beroepsgroep zelf.
Artificial Intelligence

Kansen en risico’s bij AI in de zorg

De zorg leent zich bij uitstek voor kunstmatige intelligentie vanwege de grote hoeveelheden data. Maar wat zijn daarbij de kansen en gevaren? Het rapport Artificial Intelligence in de zorg van Nictiz geeft antwoorden.
pgb, zorg in natura, CZ, CZ zorgkantoor, kwaliteit pgb, onderzoek pgb, onderzoek zorg in natura, CZ,

Nivel: Pgb’ers gelukkiger met zorg dan ZIN-gebruikers

Cliënten die gebruik maken van zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (pgb) zijn positief over de ontvangen zorg. Toch is er een significant verschil in tevredenheid en kennis tussen deze twee cliëntgroepen.
Fraude pgb thuiszorgbureau

Kabinet pakt fraude in de zorg aan: Wat zijn de eerste resultaten?

Het kabinet kwam medio 2018 met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. In deze voortgangsrapportage wordt verder ingegaan op de resultaten tot nu toe en de stand van zaken rond lopende trajecten.
Huisartsen onder druk

Dreiging landelijk tekort aan huisartsen: Wat zijn de oplossingen?

De komende jaren dreigt er een tekort aan huisartsen te ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en Prismant, in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het ministerie van VWS. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek beschouwt het onderzoek als een wake-up call. ‘Als we op deze voet doorgaan, is straks niet langer iedere inwoner gegarandeerd van huisartsenzorg.’
Ggz Emergis slaat alarm

Daklozen alsnog afgewezen door gebrek aan regiobinding

De afspraken om landelijke toegankelijkheid van de daklozenopvang te garanderen worden nog te weinig nageleefd, blijkt uit onderzoek door het Trimbos Instituut. Daklozen blijken vaak nog steeds niet welkom te zijn in een opvang buiten hun eigen stad van herkomst.

Ict-kosten ziekenhuizen opnieuw gestegen

De ict-kosten in ziekenhuizen zijn voor het vierde jaar op rij gestegen. In het boekjaar 2017 bedroegen de ict-kosten 5,5 procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5 procent.
Brexit, IGJ, medicijnen, inspectie,

IGJ: Brexit is extra kopzorg bij beschikbaarheid medicijnen

In aanloop naar het Britse afscheid probeert de inspectie zich zo goed mogelijk voor te bereiden. ‘Als uitgangspunt wordt een worst-case scenario genomen’, meldt de IGJ. Minister Bruno Bruins is daarom gestart met een pakket aan maatregelen.
verenso, kleinschalige woonzorg, ouderenzorg,

Verenso: ‘Behoefte aan regelgeving voor starten kleinschalige woonvormen groot’

Startende zorgaanbieders met kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen kunnen de geboden zorg waarborgen. Daarom heeft Verenso een verkennend onderzoek verricht.

Verfijn de zoekresultaten