Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 181 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Ouderenmishandeling

Grotere kans op ontspoorde mantelzorg bij vermindering sociale contacten

Als het aantal sociale contactmomenten bij mantelzorgers afneemt, neemt het risico op ontspoorde mantelzorg toe. Dat blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland. Respijtmogelijkheden geven mantelzorgers de kans om sociale contacten te onderhouden, wat kan bijdragen aan het voorkomen van ontspoorde mantelzorg.

NZa: ‘Meer duidelijkheid nodig over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg’

De niet-gecontracteerde zorg in de ggz en de wijkverpleging neemt toe. De NZa vindt het daarom belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over de vergoeding van de niet-gecontracteerde zorg. ‘Wij verwachten dat de zorgverzekeraars zich hiertoe maximaal inspannen. Als dit niet leidt tot gewenste duidelijkheid, kan aanvullende wetgeving noodzakelijk zijn’, aldus de NZa.

RIVM: ‘Ritduur ambulances toegenomen’

De gemiddelde ritduur van een ambulance is landelijk toegenomen. Zo is de A1-urgentie toegenomen met 26 seconden, de A2-urgentie met 18 seconden en de B-urgentie met 39 seconden. Dat blijkt uit het ‘Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2018’.
Beperkte gezondheidsvaardigheden

Beperkte gezondheidsvaardigheden probleem voor zorgverleners

Bijna drie op de vier zorgverleners wordt regelmatig geconfronteerd met uitdagingen in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In de huisartsenpraktijk is dit zelfs op ruim vier op de vijf. Dit blijkt uit een rapport van Nivel.
Zorgvastgoed

Zorgvastgoed: grote risico’s en belangrijke aanbevelingen

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) heeft de brochure ‘Risicomanagement zorgvastgoed’ gepubliceerd. In de publicatie worden diverse aandachtspunten genoemd, die van groot belang zijn om de risico’s bij de voorbereiding van en tijdens de bouw zo goed mogelijk te managen. Tevens geeft de brochure inzicht in recente ontwikkelingen in de bouwmarkt.
zorgverleners

Vermijdbare schade en sterfte terugdringen met Patient safety-II

Meer dan duizend mensen sterven jaarlijks vermijdbaar in het ziekenhuis. De FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN willen daarom in vier jaar komen tot een ‘aanmerkelijke en betekenisvolle daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de ziekenhuiszorg’. De zorgkoepels presenteren een plan van aanpak, genaamd ‘Tijd voor Verbinding’, waarmee deze stap gezet moet worden.
Ggz Emergis slaat alarm

Wachttijden ggz: belangrijke aanbevelingen voor de toekomst

De aanpak van wachttijden is erg complex. Zo liggen er knelpunten bij de samenwerking met andere partijen, vooral bij het gebrek aan activiteiten op regionaal niveau. Dat concludeert de IGJ na onderzoek naar de wachttijden in de ggz. De inspectie ziet op verschillende onderwerpen dan ook noodzaak tot verbetering.
indicatiestelling Wlz

De Jonge: Behoeftepeiling ontwikkeling indicatiestelling Wlz naar Tweede Kamer

Minister De Jonge van VWS informeerde de Tweede Kamer over het vervolg op de indicatiestelling Waardigheid en Trots en de toekomst van die indicatiestelling voor de Wlz. Bij zijn brief voegde hij een eindrapport van Berenschot over het onderzoek onder aanbieders van langdurige zorg over de werkwijze W&T voor de indicatiestelling.

NZa: ‘Te weinig substitutie naar eerste lijn’

De NZa vindt dat de zorg een fundamenteel andere benadering nodig heeft. De zorgautoriteit pleit voor samenwerking in netwerken om integrale zorg aan te bieden. Daarnaast heeft de NZa regels veranderd om zorgaanbieders meer ruimte te geven op het gebied van innovatie en preventie. Ook wil de NZa de dialoog opzoeken tijdens een congres.
Beter Healthcare

KPMG: ‘Samenhang en juiste infrastructuur ontbreekt bij digitalisering zorg’

In Nederland is er veel aandacht voor het bevorderen van de digitale communicatie in de zorg. Maar de veelheid en verscheidenheid van programma’s leveren een ingewikkeld geheel op. Zo zijn onder meer de rollen van partijen niet duidelijk, ontbreekt er een masterplan en liggen er standaarden klaar die niet worden geïmplementeerd.

Verfijn de zoekresultaten