Financiën

Hoe Co-Med uitgespeeld raakte

Na enkele jaren klachten over de bereikbaarheid, hebben zorgverzekeraars het contract met de keten opgezegd. De IGJ dreigt met een boete die kan oplopen tot 750.000 euro als Co-Med niet meewerkt aan de verhuizing van patiënten en schuldeisers vragen opnieuw een bankroet aan. Hoe kon het zo ver komen?
Ester Bartholet van Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Na 13 jaar buffelen eindelijk structurele financiering voor MESO

Na 13 jaar pilot- en subsidiehoppen was daar het verlossende woord. De structurele financiering voor MESO is een feit. “Met deze mijlpaal laten we zien dat het ondanks stelselissues mogelijk is”, vertelt Ester Bertholet, grondlegger en specialist ouderengeneeskunde (SO).
Ggz
steeds meer contracteren, geen oplossing voor ggz, verkennend gesprek

Joep de Groot (CZ): ‘Steeds meer contracteren is niet de oplossing voor de ggz’

Alleen maar meer contracteren is niet de weg, zegt CZ-bestuursvoorzitter Joep de Groot: “Dat zet de complexe zorg voor de meest kwetsbaren onder druk.” Het verkennend gesprek is wel een manier om het wachttijdenprobleem in de ggz op te lossen.
Rechtbankhamer Euro Istock

Drie oorzaken voor bankroet dochterbedrijf Co-Med, volgens directie

De directie van Co-Med geeft een drietal oorzaken voor het faillissement van dochterbedrijf PCC Tele-Services Amsterdam. In het algemeen zou de gehele dienstverlening van PCC niet van de grond zijn gekomen en was er daarnaast een discussie met de fiscus, blijkt uit informatie van de curator.

ZKN wil masterplan voor toekomst medisch-specialistische zorg maken

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) wil snel met de umc’s, NZa, NVZ, FMS, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS om de tafel om een masterplan te schrijven voor de toekomst van de medisch-specialistische zorg.

Zilveren Kruis wil uiterlijk 2026 overal meerjarencontracten met passende zorg

Zilveren Kruis streeft ernaar om uiterlijk in 2026 met alle ziekenhuizen, de grootste ggz- en vvt-organisaties waardegedreven meerjarige contracten af te spreken in de kernregio's. Dat zegt directeur Zorg Peter Langenbach.

Dringende noodzaak voor waardegedreven bekostiging ontbreekt

Alle partijen in de zorg herkennen de uitdagingen op het gebied van de financiering van passende zorg. Maar een waardegedreven bekostiging wordt op dit moment niet als de oplossing gezien, zegt promovendus Thomas Reindersma naar aanleiding van zijn onderzoek naar alternatieve vormen van bekostiging in de oncologische zorg.
Ziekenhuiszorg
Judith Tielen VVD

Tielen (VVD): ‘Financiering medisch specialistische opleidingen moet anders’

Tweede Kamerlid Judith Tielen van de VVD vindt dat de financiering van medisch specialistische opleidingen fundamenteel verbeterd moet worden. Ze maakt momenteel een overzicht van de financieringsstromen en hoe dat uitpakt voor het ‘medisch zorglandschap’.
Tech
Marente beeldzorg meer doen met minder handen

Het succes van beeldzorg: meer doen met minder handen

Vvt-organisatie Marente boekt flinke vooruitgang met beeldzorg in de wijk. “Tijdens een dienst van zes uur kan een verzorgende maximaal achttien cliënten verzorgen, als ze hard fietst. In diezelfde tijd kunnen wij in beeldzorg 36 cliënten zien.”
Financiën

‘Het gaat juist heel goed met de betaalbaarheid van curatieve zorg’

Hoogleraar Patrick Jeurissen merkt op dat Nederland in verhouding tot omliggende landen relatief weinig uitgeeft aan de curatieve zorg. Waar de Nederlandse zorg negatief in uitblinkt? Complexiteit!

Financiën

Financieel management
Foto: McPHOTOs / blickwinkel / picture alliance

Wat is financieel management?

Bekostiging en verantwoording

Wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen grote gevolgen hebben voor de financiële huishouding van een zorginstelling. In de langdurige zorg zijn bijvoorbeeld veel instellingen afhankelijk van de normatieve huisvestingscomponent. Deze vergoeding voor de vastgoedkosten wordt langzaam afgebouwd met als eindpunt integrale tarieven waarvan de huisvestingskosten onderdeel uitmaken. De brancheorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland en RIBW Alliantie willen dat de huisvestingskosten niet onderhandelbaar worden.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt beleidsmaatregelen uit in regels voor het declaratieverkeer van zorginstellingen. De organisatie omschrijft zorgprestaties zodat aanbieders weten welke zorg gedeclareerd mag worden. Ook stelt de NZa tarieven vast en de toezichthouder gaat over de spelregels.

Accountants controleren de jaarrekeningen van zorginstellingen. Deze controle is de afgelopen jaren door nieuwe regels steeds gedetailleerder en ingewikkelder geworden. Dit heeft herhaaldelijk geleid tot protesten van het Coziek, het platform dat de belangen van de accountants in de zorg behartigt. Zo heeft het Coziek aangegeven dat de controle op de Wet normering topinkomens (Wnt) zo ingewikkeld is geworden dat de controle nauwelijks uitvoerbaar is en veel te kostbaar voor zorginstellingen. Eerder was het accountantsplatform kritisch over de controle op de zorguitgaven door gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo.

Zelfonderzoek

Zorgverzekeraars hebben met verschillende branches afspraken gemaakt over zelfonderzoek. Zij hebben onderzocht in hoeverre ingediende declaraties voldoen aan de financiële spelregels. De ziekenhuizen hebben de zelfonderzoeken afgerond en zij hebben naheffingen terugbetaald. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lopen nog discussies met verzekeraars over eventuele terugbetalingen. De bedoeling is dat in de toekomst steeds meer wordt gewerkt met horizontaal toezicht. Instellingen die aan bepaalde eisen voldoen, worden minder strikt gecontroleerd door de verzekeraars. De rechtmatigheid van declaraties wordt dan vooraf geborgd zodat controle achteraf niet nodig is. In 2020 moet 80 procent van de algemene en academische ziekenhuizen horizontaal toezicht hebben ingevoerd.

Financiering

Zorgaanbieders kunnen voor de financiering van de bedrijfsvoering slechts bij een handvol banken terecht. ING, Rabobank, ABN Amro en de Bank Nederlandse Gemeenten domineren de markt. Sinds enige jaren roert de Europese Investeringsbank (EIB) zich nadrukkelijker als verstrekker van leningen. Zo heeft het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg van de EIB een lening van 43 miljoen euro gekregen voor het moderniseren van de gebouwen. Een relatieve nieuwkomer is Triodos Bank die revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht heeft gefinancierd. Steeds vaker proberen zorgaanbieders via crowdfunding aan alternatieve financiering te komen. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen heeft op deze manier de helft van een ruim 20 miljoen euro kostende renovatie kunnen betalen.

Uitgelicht congres

Masterclass Leidinggeven aan grote teams

Advanced Program Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Vrouw en leiderschap

Congres ggz uit de knel

Van der Valk Hotel Utrecht