Financiën

Personeel

Elke werknemer die vertrekt kost zorginstelling 42.000 euro

Het vertrek van een werknemer kost een zorgorganisatie gemiddeld 42.000 euro. Dat komt door de hoge uitgaven voor werving voor een nieuwe medewerker, administratiekosten en vooral door de langdurige impact op de productiviteit, aldus een berekening van adviesbureau Porres.
Tarief Wijkverpleging

‘Tariefverhoging wijkverpleging VGZ belangrijk signaal’

Coöperatie VGZ verhoogt volgend jaar de tarieven voor de wijkverpleging en eerstelijnsverblijf (ELV). Hiermee wil VGZ de financiële druk van de ketel halen en de werkdruk bij zorgaanbieders verlagen.
Financiën
afspraken IZA juridisch

Redactioneel: Hoe IZA-afspraken boterzacht kunnen blijken

Hoe juridisch afdwingbaar zijn de afspraken in het Integraal Zorgakkoord? Voor de rechter beschuldigen vijf Rotterdamse ziekenhuizen zorgverzekeraar Zilveren Kruis zich onder gemaakte afspraken uit te draaien. Voorlopige uitslag zorgaanbieders/zorgverzekeraar: 1-0.
Financiën
Op Geld 660 440

Populatiebekostiging niet erg succesvol in Nederland

Twee verschillende Nederlandse initiatieven met populatiebekostiging in de huisartsenzorg laten in de eerste jaren na invoering geen effect zien op totale zorguitgaven.
Ziekenhuiszorg

Zorgverzekeraar VGZ over het IZA: ‘Een beetje pijn lijden hoort erbij’

VGZ heeft in korte tijd veel veranderplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) door de snelle toets geloodst. Veel daarvan waren al gaande door de veranderstrategie Zinnige zorg waarmee VGZ in 2015 is gestart, maar het komt ook door de inzet van menskracht. “Wij kijken niet vanaf de zijlijn toe.”
Financiën
samenwerking in zorg

Aad de Groot: ‘Ondanks IZA blijft contractering gebruikelijke ordinaire handjeklap’

“De onderhandelingen voor 2024 verlopen zoals het altijd is gegaan”, zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW: “Heel veel gepraat over prijzen. Gewoon het gebruikelijke ordinaire handjeklap.”
Ziekenhuiszorg

St. Antonius buigt met IZA-transformatieplannen miljoenen euro’s om

Het St. Antonius Ziekenhuis is met het IZA-transformatieplan ‘Juiste zorg, juiste plaats, juiste kosten’ door de snelle toets. Met driehonderd projecten op het gebied van verdere digitalisering en samenwerking met de regio speelt het ziekenhuis in totaal 30 miljoen euro aan zorgkosten vrij om de stijgende zorgvraag op te vangen. 
Financiën

Nieuwe NZa-richtsnoeren voor contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars

De NZa heeft het document 'Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg' opgesteld om het contracteerproces te versnellen. Hierin zijn nieuwe richtsnoeren voor de contractering opgenomen over onder meer tarieven en termijnen. Om welke richtsnoeren gaat het en wat gaan zorgaanbieders daarvan merken?

Vergoeding, niet meer dan redelijk?

De afgelopen jaren is discussie ontstaan over vergoeding van ongecontracteerde zorg op basis van een restitutiepolis. Uitgangspunt van restitutieverzekering is dat kosten van verleende zorg volledig worden vergoed. In samenhang met de volledige vrije keuze voor een zorgaanbieder is dat juist de reden dat verzekerden daarvoor kiezen en bereid zijn hogere premie te betalen.
protest

Zorgkantoren zuchten onder massaal protest tegen nieuw inkoopbeleid

Bij het zorgkantoor van CZ en Zilveren Kruis zijn meer dan 10.000 vragen binnengekomen over het nieuwe inkoopbeleid langdurige zorg. Dat is het tienvoudige van wat ze normaal binnenkrijgen. De meeste vragen gaan over de tarieven, maar ook over het beleid van de minister van VWS.

Financiën

Financieel management
Foto: McPHOTOs / blickwinkel / picture alliance

Wat is financieel management?

Bekostiging en verantwoording

Wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen grote gevolgen hebben voor de financiële huishouding van een zorginstelling. In de langdurige zorg zijn bijvoorbeeld veel instellingen afhankelijk van de normatieve huisvestingscomponent. Deze vergoeding voor de vastgoedkosten wordt langzaam afgebouwd met als eindpunt integrale tarieven waarvan de huisvestingskosten onderdeel uitmaken. De brancheorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland en RIBW Alliantie willen dat de huisvestingskosten niet onderhandelbaar worden.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt beleidsmaatregelen uit in regels voor het declaratieverkeer van zorginstellingen. De organisatie omschrijft zorgprestaties zodat aanbieders weten welke zorg gedeclareerd mag worden. Ook stelt de NZa tarieven vast en de toezichthouder gaat over de spelregels.

Accountants controleren de jaarrekeningen van zorginstellingen. Deze controle is de afgelopen jaren door nieuwe regels steeds gedetailleerder en ingewikkelder geworden. Dit heeft herhaaldelijk geleid tot protesten van het Coziek, het platform dat de belangen van de accountants in de zorg behartigt. Zo heeft het Coziek aangegeven dat de controle op de Wet normering topinkomens (Wnt) zo ingewikkeld is geworden dat de controle nauwelijks uitvoerbaar is en veel te kostbaar voor zorginstellingen. Eerder was het accountantsplatform kritisch over de controle op de zorguitgaven door gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo.

Zelfonderzoek

Zorgverzekeraars hebben met verschillende branches afspraken gemaakt over zelfonderzoek. Zij hebben onderzocht in hoeverre ingediende declaraties voldoen aan de financiële spelregels. De ziekenhuizen hebben de zelfonderzoeken afgerond en zij hebben naheffingen terugbetaald. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lopen nog discussies met verzekeraars over eventuele terugbetalingen. De bedoeling is dat in de toekomst steeds meer wordt gewerkt met horizontaal toezicht. Instellingen die aan bepaalde eisen voldoen, worden minder strikt gecontroleerd door de verzekeraars. De rechtmatigheid van declaraties wordt dan vooraf geborgd zodat controle achteraf niet nodig is. In 2020 moet 80 procent van de algemene en academische ziekenhuizen horizontaal toezicht hebben ingevoerd.

Financiering

Zorgaanbieders kunnen voor de financiering van de bedrijfsvoering slechts bij een handvol banken terecht. ING, Rabobank, ABN Amro en de Bank Nederlandse Gemeenten domineren de markt. Sinds enige jaren roert de Europese Investeringsbank (EIB) zich nadrukkelijker als verstrekker van leningen. Zo heeft het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg van de EIB een lening van 43 miljoen euro gekregen voor het moderniseren van de gebouwen. Een relatieve nieuwkomer is Triodos Bank die revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht heeft gefinancierd. Steeds vaker proberen zorgaanbieders via crowdfunding aan alternatieve financiering te komen. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen heeft op deze manier de helft van een ruim 20 miljoen euro kostende renovatie kunnen betalen.

Uitgelicht congres

Seminar Anders

Carlton President

Beschermd: De presentaties

Van der Valk Utrecht

Zorgonderwijsvernieuwers

Gratis webinar

Online

Governance in de zorg congres

Van der Valk

Masterclass Organisatie van data analytics

Masterclass Organisatie van data analytics

Masterclass Psychologie van leiderschap

Masterclass Psychologie van leiderschap

Masterclass Sturen op Werkgeluk

Utrecht

Congres Acute zorg

Van der Valk

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Wendbaar Vakmanschap

Utrecht

Masterclass Financieel management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Collegereeks Innovatie management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass De Dokter & De Dood

Utrecht

Masterclass De psychologie van het beïnvloeden

Carlton President

Masterclass Leidinggeven aan generaties op de nieuwe werkvloer

Van der Valk

Seminar Neuropsychologie

Carlton President

Masterclass Toezichthouders in de zorg van nu

Hotel Ernst Sillem Hoeve

De nieuwe leider in de zorg

van der Valk

Dag van de zorginkoop 2024

Van der Valk

Masterclass Sturen op Eigenaarschap

Carlton President

Masterclass Complexity Thinking

Advanced Program Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass Leidinggeven aan generaties op de nieuwe werkvloer

Van der Valk

Masterclass Complexity Thinking

Collegereeks Management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass Meesterlijk vragen stellen

Van der Valk

Hét Secretaressecongres

1931 Congrescentrum

Masterclass Cultuur- en Gedragsverandering

Ernst Sillem Hoeve

Masterclass Teamkracht

Carlton President

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk Utrecht

Masterclass Meesterlijk aanspreken

Van der Valk

Tweedaagse opleiding Coachen op teamenergie

Buitenplaats

Crisismanagement in de zorg

Van der Valk Hotel