Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Kwaliteitsinstituut pakt regie bij ic-richtlijn

Het Kwaliteitsinstituut pakt de regie bij het opstellen voor een nieuwe richtlijn voor intensive care. De onderling diep verdeelde intensivisten verwierpen op 1 juli na vijf jaar onderhandelen de definitieve versie voor de nieuwe richtlijn.
Kwaliteitsinstituut pakt regie bij ic-richtlijn

De intensivisten hebben de ic-richtlijn op 1 juli bij een speciale ledenbijeenkomst verworpen. Van de 425 aanwezige leden stemde 46 procent voor, 54 procent tegen, melden leden die aanwezig waren. De tegenstanders komen vooral uit de hoek van de ziekenhuizen met een kleine ic, omdat de nieuwe richtlijn ingrijpende gevolgen voor hen heeft. Ze moeten ervoor zorgen dat er 24/7 een intensivist aanwezig is. Ook moeten ze verplicht overleggen met intensivisten uit grote ic's bij patiënten met complexe problematiek. De opstellers van de richtlijn stellen dat de patiëntenzorg hier beter van wordt, maar tegenstanders vinden dat de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor onderbreekt. Volgens kleine algemene ziekenhuizen zijn kleine ic's een miljoen euro per jaar extra kwijt om de bezetting van intensivisten op orde te krijgen. Ze hebben de afgelopen jaren een lobby gevoerd tegen de richtlijn. Het belangenconflict tussen kleine en grote ziekenhuizen is de belangrijkste oorzaak voor de impasse.

Internisten en anesthesisten wel voor

De wetenschappelijke verenigingen van anesthesisten en internisten hebben de nieuwe ic-richtlijn al wel goedgekeurd. Anders dan bij de intensivisten werd er geen democratische stemming onder de leden georganiseerd. Daar hebben speciale commissies met zeven tot negen leden de richtlijn beoordeeld. In die commissies zaten vertegenwoordigers van kleine en grote ic's.

Federatie van Medisch Specialisten

De Federatie van Medisch Specialisten is teleurgesteld over de uitslag van de stemming. 'De ic-zorg is goed in Nederland, maar de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zich over onderdelen wel kritisch uitgelaten. De nieuwe richtlijn was onderwerp van discussie. De nieuwe richtlijn is belangrijk om de patiëntenzorg te verbeteren', aldus een woordvoerder.

Kwaliteitsinstituut pakt regie

Het Kwaliteitsinstituut, onderdeel van Zorginstituut Nederland, gaat de regie overnemen. 'Wij gaan inventariseren wat er nu precies voorligt', zegt Diana Delnoij, hoofd van het Kwaliteitsinstituut. 'We zetten op een rij waarover wel overeenstemming is, waarover niet en wat de argumenten zijn. We gaan ook te rade bij de IGZ, want die heeft dit proces nauwlettend gevolgd. De IGZ heeft een norm nodig om te handhaven.' De adviescommissie-kwaliteit, onder leiding van Jan Kimpen, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht, wordt vervolgens gevraagd om een expertcommissie samen te stellen met deskundigen uit het veld. Die commissie moet het probleem oplossen.

Doorzettingsmacht Kwaliteitsinstituut

Het is niet de eerste keer dat het Kwaliteitsinstituut gebruikmaakt van zijn doorzettingsmacht. Dat gebeurde eerder bij de spoedeisende hulp, nadat het plan van Zorgverzekeraars Nederland door de Autoriteit Consument en Markt was afgeschoten. De expertgroep van dat traject heeft al enkele kwaliteitsindicatoren opgesteld, die nu beoordeeld worden door de veldpartijen. 'We hadden de ic-zorg in dit traject ook al in beeld, omdat de ic een belangrijke schakel is in de spoedeisende hulp.'

Eén reactie

  • DrZorg

    Moskou aan de Amstel: NIV bestuur olv AMC hoogleraar autoriseert richtlijn 1 dag na afwijzing door beroepsgroep. Willens en wetens tegen statuten.

    4.2 Autorisatieprocedure Wanneer de consultatieronde is afgerond wordt de richtlijn ter autorisatie geagendeerd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NIV. De autorisatie is de formele bekrachtiging van de richtlijn. De ALV vindt twee keer in het jaar plaats, in april tijdens de internistendagen en in november bij de najaarsconferentie. Bij het maken van de tijdsplanning voor de ontwikkeling van de richtlijn dient rekening gehouden te worden met de halfjaarlijkse ALV. Dit houdt in dat de definitieve conceptrichtlijn minimaal 4 weken voor één van de algemene leden vergaderingen gereed dient te zijn. Na autorisatie worden de NIV- richtlijnen binnen een maand gepubliceerd op de NIV-website.

    Ik maak mij ernstige zorgen over de belangenverstrengeling in de Nederlandse zorgbesturen

Of registreer u om te kunnen reageren.