Financiën

Lhv Verdaasdonk660

‘Samen kunnen we de huisartsenzorg overeind houden’

Het vak van huisarts moet leuker worden voor huidige én toekomstige huisartsen. Taakafbakening en samenwerking zijn daarbij onontbeerlijk.
Financiën
Administratie

Kuipers: Financieel beheer VWS nooit binnen een jaar opgelost

Het voortduren van de coronacrisis en de overeenkomsten die daar uit vloeien maakten het lastig om de administratie bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS) volledig op orde te krijgen. Overeenkomsten die in 2020 al onrechtmatig waren, moesten worden verlengd in 2021 en blijven daarmee voor problemen zorgen. Structurele oplossingen zijn niet zo makkelijk gemaakt.
Financiën
Dennis Vink, Nyenrode

‘De financiële marges van ziekenhuizen zijn uitgehold’

Hoogleraar ondernemingsfinanciering Dennis Vink, van Nyenrode Business Universiteit: ‘Ik maak me echt zorgen over de kwaliteit van zorg. Ziekenhuizen kunnen geen kant meer op.’
Financiën
Administratie

Negen ziekenhuizen missen deadline inleveren jaarrekening

Met het uitdoven van de coronapandemie lijkt de soms eindeloze vertraging in de jaarrekeningen ook ten einde.
Financiën
Inflation Piggy Banks

BDO bang voor inflatie: ‘Zorginfarct is nagenoeg realiteit’

De recent sterk gestegen inflatie betekent dat het zorginfarct ‘nagenoeg realiteit’ is. Dat schrijft BDO Accountants & Adviseurs woensdag in een analyse van het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor 2023.
Jef Mol, bestuurder van Santé Partners: ‘Je kunt niet miljoenen blijven uitgeven zonder zicht te hebben op compensatie.’

‘Gelukkig daalt het verzuim naar 9,4 procent’

De wijkverpleging heeft in 2022 een zeer slechte start met een ziekteverzuim van 13,4 procent. Compensatie voor coronakosten is in de wijkverpleging echter nog niet geregeld, waardoor aanbieders in de rode cijfers duiken.
Financiën
Backstein Mit Münzen

EIB: Zorg ziet Europese duurzaamheidssubsidie over het hoofd

Van de zogeheten ELENA-subsidie wordt gretig gebruikgemaakt door Nederlandse organisaties om de proceskosten voor investeringen in energie-efficiëntie terug te krijgen. Maar zorginstellingen weten het loket van de EIB nog niet te vinden.
Ziekenhuiszorg
Bankbiljetten

Inkomens bestuurders Reinier Haga Groep en LangeLand Ziekenhuis op maximale top

De topbestuurders van de Reinier Haga Groep en het in grote financiële nood verkerende LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer hadden vorig jaar één van de hoogste salarissen in de ziekenhuissector.
Financiën
PGB 2.0 niet meer deze kabinetsperiiode

Accountants uiten onzekerheid over continuïteit bij drie ziekenhuizen

Bij drie ziekenhuizen hebben de accountants een passage opgenomen in de jaarverslagen waarin twijfels over de continuïteit worden geuit. De ziekenhuisbesturen hebben alle vertrouwen in de herstelplannen, maar, merkt Chris van den Haak van BDO op, dit doen accountants niet zomaar.
Financiën
Geldgebrek

Covid-compensatie benadeelt kleine ziekenhuizen

De regeling voor covid-compensatie over 2020 pakt voor kleine en middelgrote ziekenhuizen slechter uit dan voor grote ziekenhuizen. BDO waarschuwt voor een tweedeling. ‘Ik zie niet in hoe kleine ziekenhuizen zich kunnen herstellen, want de vergoeding is in 2021 nog soberder.’

Financiën

Financieel management
Foto: McPHOTOs / blickwinkel / picture alliance

Wat is financieel management?

Bekostiging en verantwoording

Wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen grote gevolgen hebben voor de financiële huishouding van een zorginstelling. In de langdurige zorg zijn bijvoorbeeld veel instellingen afhankelijk van de normatieve huisvestingscomponent. Deze vergoeding voor de vastgoedkosten wordt langzaam afgebouwd met als eindpunt integrale tarieven waarvan de huisvestingskosten onderdeel uitmaken. De brancheorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland en RIBW Alliantie willen dat de huisvestingskosten niet onderhandelbaar worden.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt beleidsmaatregelen uit in regels voor het declaratieverkeer van zorginstellingen. De organisatie omschrijft zorgprestaties zodat aanbieders weten welke zorg gedeclareerd mag worden. Ook stelt de NZa tarieven vast en de toezichthouder gaat over de spelregels.

Accountants controleren de jaarrekeningen van zorginstellingen. Deze controle is de afgelopen jaren door nieuwe regels steeds gedetailleerder en ingewikkelder geworden. Dit heeft herhaaldelijk geleid tot protesten van het Coziek, het platform dat de belangen van de accountants in de zorg behartigt. Zo heeft het Coziek aangegeven dat de controle op de Wet normering topinkomens (Wnt) zo ingewikkeld is geworden dat de controle nauwelijks uitvoerbaar is en veel te kostbaar voor zorginstellingen. Eerder was het accountantsplatform kritisch over de controle op de zorguitgaven door gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo.

Zelfonderzoek

Zorgverzekeraars hebben met verschillende branches afspraken gemaakt over zelfonderzoek. Zij hebben onderzocht in hoeverre ingediende declaraties voldoen aan de financiële spelregels. De ziekenhuizen hebben de zelfonderzoeken afgerond en zij hebben naheffingen terugbetaald. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lopen nog discussies met verzekeraars over eventuele terugbetalingen. De bedoeling is dat in de toekomst steeds meer wordt gewerkt met horizontaal toezicht. Instellingen die aan bepaalde eisen voldoen, worden minder strikt gecontroleerd door de verzekeraars. De rechtmatigheid van declaraties wordt dan vooraf geborgd zodat controle achteraf niet nodig is. In 2020 moet 80 procent van de algemene en academische ziekenhuizen horizontaal toezicht hebben ingevoerd.

Financiering

Zorgaanbieders kunnen voor de financiering van de bedrijfsvoering slechts bij een handvol banken terecht. ING, Rabobank, ABN Amro en de Bank Nederlandse Gemeenten domineren de markt. Sinds enige jaren roert de Europese Investeringsbank (EIB) zich nadrukkelijker als verstrekker van leningen. Zo heeft het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg van de EIB een lening van 43 miljoen euro gekregen voor het moderniseren van de gebouwen. Een relatieve nieuwkomer is Triodos Bank die revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht heeft gefinancierd. Steeds vaker proberen zorgaanbieders via crowdfunding aan alternatieve financiering te komen. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen heeft op deze manier de helft van een ruim 20 miljoen euro kostende renovatie kunnen betalen.

Uitgelicht congres

Congres Acute zorg

Van der Valk Hotel Utrecht

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Dennenheuvel

Masterclass Regelrek

Masterclass De kracht van verhalen

De Hof

Tweedaagse opleiding Coachen in de zelforganisatie

Renswoude

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Zorg & Vastgoed congres

Van der Valk Hotel

Masterclass de Dokter en de Dood

Masterclass Financieel management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Grip op Regeldruk

Van der Valk, Veenendaal

Masterclass Blended leren in het zorgonderwijs

Van der Valk

Masterclass De psychologie van het beïnvloeden

Van der Valk

Masterclass De kracht van confrontatie

Buitenplaats

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Summercourse Zorg | Waardengericht Leiderschap

Nyenrode Business Universiteit

Collegereeks Management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass De essentie van cultuur en gedrag

Masterclass Advanced Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Advanced Program Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass Toezichthouders in de zorg van nu

Buitenplaats de Bergse Bossen

Masterclass Breinwijs

Seminar Anders

Congres Zorgonderwijsvernieuwers

Van der Valk