Zorgvisie magazine nr. 7, 2018

  Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

  Op de cover van het julinummer: Marco Meerdink, bestuursvoorzitter van Careyn. Hij vertelt hoe hij bezig is de organisatie gezond te maken. ‘Careyn moet weer een zorgorganisatie worden.’
  Verder een verhaal over het meerjarencontract tussen Ziekenhuis Rivierenland en zorgverzekeraar Menzis. En een artikel over de Limburgse MeanderGroep die met instemming van CZ en VGZ de vijfminutenregistratie heeft afgeschaft.

  Zorgvisie-hoofdredacteur Eric Bassant

  Wachttijden weer op de agenda

  Redactioneel commentaar door Eric Bassant, hoofdredacteur Zorgvisie.

  Zorgvisie magazine nr. 7, 2018

  In de praktijk

  In de rubriek 'In de praktijk' deze maand Mariëlle Rompa.

  Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

  ‘Focus op financiën ging ten koste van personeel en cliënten’

  De nieuwe bestuursvoorzitter Marco Meerdink verlegt de koers: 'Careyn moet weer een zorgorganisatie worden.'

  Zorgvisie magazine nr. 7, 2018

  TERECHT: Adequate klachtenafhandeling

  Juridische adviezen in de rubriek Terecht.

  Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

  Inzetten op ontzorgen

  In de proeftuin wijkverpleging van CZ en VGZ krijgt de MeanderGroep in Limburg een vast bedrag per klant betaald. Wijkverpleegkundigen zetten in op zelfredzaamheid en werken zonder vijfminutenregistratie. Maar blijft dat zo?

  Karolinska ziekenhuis in Stockholm.

  Visionair, gewaagd, groot en vol risico’s

  Het Karolinska Universiteitsziekenhuis is bezig met de implementatie van waardegedreven zorg. Een groep zorgbestuurders, managers en medisch specialisten was er in november 2017 op bezoek om hun succes- en faalfactoren zorg te ontdekken. Niet om te kopiëren, maar om te leren. Vier van hen doen verslag.

  Wouter Bos

  COLUMN Wouter Bos: Shake-out?

  Column van Wouter Bos, bestuursvoorzitter VUmc.

  Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

  Een sprong in het diepe

  Kleine ziekenhuizen hebben steeds meer moeite om overeind te blijven. Een nieuw soort contract kan uitkomst bieden. Ziekenhuis Rivierenland en Menzis sloten een meerjarencontract met shared-savingconstructie.

  Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

  Droombeeld wordt werkelijkheid

  Hoe gaat dat normaliter als je een verouderd verzorgingshuis moet vervangen door een modern woonzorgcomplex? Met een klein team wordt een plan ontwikkeld, dan ga je naar de gemeente en vervolgens organiseer je een inspraakavond voor de burgers. In Kaatsheuvel gaat het anders.

  Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

  Zorg, research en opleiding onder één dak

  Bij de bouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zijn zorg, research en opleiding volledig gecentreerd rond de patiënt en zijn ouders. Hun stem was leidend in de realisatie van wat 'het topcentrum in de wereld op het gebied van kinderoncologie moet worden'.

  Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

  Erasmus MC klaart megaklus

  Half mei was na een kleine tien jaar bouwen ook het laatste deel van het vernieuwde Erasmus MC klaar. Al die tijd was het Rotterdamse ziekenhuis gewoon in bedrijf.

  rubriek over intern toezicht en medezeggenschap

  WIJZE RAAD: ‘Grote vragen’ voor bestuur en rvt

  Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. Een rubriek over de vele partijen waarmee in de governance van zorgorganisaties rekening moet worden gehouden.

  Zorgvisie magazine, nr. 7, 2018

  ‘Patiënten willen niet altijd gezond leven’

  Interview met Nick Goodwin, CEO van de International Foundation for Integrated Care

  toezicht fusies

  Het gaat om meer dan alleen euro’s

  De raden van bestuur en toezicht van Stichting Maasduinen hebben de nieuwe visie en strategie aangegrepen om ook de manier van toezicht houden tegen het licht te houden. Zij hebben een rapportage ontwikkeld waarmee de rvt niet alleen de financiën kan beoordelen, maar alle doelen van de organisatie.

  Pag47 De Innovatie Crdl

  DE INNOVATIE: Instrument ‘vertaalt’ affectie in geluid

  Het instrument CRDL vertaalt tast in geluid.

  Pag49 Boeken Recensie

  BOEKEN

  Bladeren met Harry Vogelaar en een recensie van 'Dingen gedaan krijgen. Hoe je met hersenwetenschap mensen kan beïnvloeden.

  Pag50 De Maand Van

  DE MAAND VAN: ‘Het kost moeite om meer samen te werken’

  In de rubriek 'De maand van' deze keer Suzanne Kruizinga. Mei was een hectische maand voor haar.