Zorgvisie magazine nr. 8, 2018

  Sophia de Rooij wil met Hospital@Home het ziekenhuis bij ouderen thuis brengen. In het coverartikel van het augustusnummer vertelt zij over het initiatief dat over de schotten heen werkt. De Focus is gewijd aan preventie. Aan de tafels ‘Alcohol’, ‘Roken’ en ‘Overgewicht’ krijgt het Nationaal Preventieakkoord vorm. En een artikel over Verpleeg Thuis, een innovatief concept van Vierstroom.

  ‘Achter elke regel schuilt een belang’

  Sophia de Rooij wil met het project Hospital@Home ziekenhuiszorg aan huis leveren. Dat is beter voor patiënten met een acute zorgvraag. 'We hebben 29 bypasses moeten maken om regels te omzeilen.'

  FOCUS: Alcohol drinken moet abnormaal worden

  De meeste Nederlanders drinken meer alcohol dan gezond is. Om dat te veranderen zijn prijsverhoging en verkoopbeperkingen het effectiefst. Het is de vraag of zulke maatregelen het Nationaal Preventieakkoord halen: de dranklobby praat mee.

  BOEKEN

  Bladeren met Arjen Verweij en Recensie van 'Leidinggeven aan geluk'.

  Gerechtshof Arnhem

  David verliest toch van Goliath

  Zilveren Kruis stelt sinds begin dit jaar extra eisen aan zorgaanbieders die geen contract met hen hebben. Stichting Zorgrecht spande begin dit jaar een rechtszaak aan. Die won ze, waarop de verzekeraar in hoger beroep ging.

  DE INNOVATIE: Slim matras weet wanneer gedraaid moet worden

  Slim matras weet wanneer gedraaid moet worden. En daarmee is te achterhalen of en hoe iemand in bed ligt.

  Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala

  DE MAAND VAN: Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala

  Hoewel het een ongewone maand was voor Rob Dillmann, was er ook regulier overleg. Het staartje van de griepepidemie drukte hierop zijn stempel

  Joppe

  De zoektocht naar een nieuwe Ans

  'Waar o waar halen we nieuwe vrijwilligers vandaan?' Die vraag stelt Jacqueline Joppe, bestuurder van Zorggroep Elde, in haar column.

  FOCUS: Een eind aan het dweilen met de kraan open

  De toon aan de thematafel roken is fel. Tabak is dan ook niet het 'zoveelste' ongezonde product. 'Het is ontworpen om mensen verslaafd te maken en bewezen dodelijk op de lange termijn.'

  FOCUS: Een generatie met gezond gewicht in 2040

  Aan de preventietafel 'tegengaan overgewicht' wordt onder andere besproken hoe je mensen helpt zich een gezondere leefstijl aan te wennen. Voeding en beweging staan centraal.

  In de praktijk

  Hoe ervaar je de zorg als je 'aan de andere kant' zit? Biedt dat nieuwe inzichten? Angela Backx, senior inspecteur gehandicaptenzorg bij de IGJ, is wettelijk vertegenwoordiger van haar zus Loes die het syndroom van Down heeft. 'Het gaat vaak om de kleine dingen.'

  Leren en verbeteren op alle niveaus

  Het nieuwe kwaliteitsdenken gaat over relationele zorg en het lerend vermogen binnen zorgorganisaties. Andries Baart en Jan Kremer discussiëren over de zoektocht naar wat kwaliteit van zorg is.

  Leren van elkaar

  Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vorig jaar geïntroduceerd. Daarin staat ook de eis een lerend netwerk te vormen, om zo gezamenlijk tot optimale zorg te komen. Reden voor vier Zuid-Hollandse zorginstellingen om in actie te komen.

  Zorgvisie-hoofdredacteur Eric Bassant

  Nieuwe leiders staan op

  'De zorg beter organiseren ook al werkt de bestaande regelgeving tegen', schrijft Eric Bassant in zijn hoofdredactioneel commentaar.

  TERECHT: Wel of niet gecontracteerd, goed of slecht

  'Dé niet-gecontracteerde zorgaanbieder bestaat niet', schrijft Koen Mous in de juridische rubriek Terecht.

  vierstroom blaas kort geding tegen zilveren kruis af

  Verpleeghuiszorg thuis met boerenverstand

  Verpleeghuiszorg aan huis leveren tegen financieel rendabele kosten. Met dat concept won Verpleeg Thuis van zorgconcern Vierstroom in Gouda onlangs de Zinnige Zorg Award van Coöperatie VGZ.

  rubriek over intern toezicht en medezeggenschap

  WIJZE RAAD: Hinderpaal in toezicht ketenzorg

  In de rubriek Wijze raad deze maand: toezicht op netwerkzorg.