Financiën

Ziekenhuiszorg
Blokhuis en Van de Zwan

STZ-ziekenhuizen willen ook subsidie voor research, net als umc’s

De vereniging van Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) wil dat het kabinet financiële steun geeft voor het wetenschappelijk onderzoek dat de 27 aangesloten ziekenhuizen doen. De umc’s krijgen daar wél geld voor, maar STZ-ziekenhuizen betalen dit zelf. STZ-voorzitter Paul Blokhuis: “Er moet een level-playing field ontstaan.”
Passende zorg

Uitslag poll: Passende zorg vraagt om vertrouwen

Vertrouwen lijkt een belangrijk onderdeel te zijn bij de bekostiging van passende zorg. Het is een onderwerp dat terugkomt bij de voor en tegenstanders van de stelling: Binnen het huidige zorgstelsel is bekostiging van passende zorg onmogelijk. Twaalf van de 21 respondenten zijn het hiermee eens. Negen respondenten zien wel mogelijkheden zien binnen het huidige stelsel en zijn het niet eens met de stelling.
Ziekenhuiszorg

Na invoering ‘zbc’ stijgt patiënttevredenheid naar 100 procent bij Gelre Ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen heeft vorig jaar besloten de planbare zorg te organiseren als een zbc. Het ziekenhuis begon met galblaas- en liesbreuk-operaties in haar ‘focuskliniek’. De resultaten zijn spectaculair: in een jaar namen de wachttijden af van acht maanden naar vijf dagen. De tevredenheidsscore bij patiënten voor deskundigheid, gastvrijheid en nakomen van afspraken steeg naar 100 procent.
Ziekenhuiszorg

Uitsluitend passende zorgcontracten voor St Jansdal

St Jansdal heeft met vrijwel alle verzekeraars nieuwe contracten afgesproken die passende zorg maximaal moeten stimuleren en ervoor moeten zorgen dat het ziekenhuis efficiënter wordt. De afspraken zijn opgedeeld in een viertal type zorgonderdelen. "Dit geeft ruimte om verandertrajecten in te zetten die een deel van de verwachte groei in de regio kunnen opvangen”, vertelt bestuurder Arend Jan Poelarends.
Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen gaan massaal strijd om patiënt aan met eigen ‘zbc’

Ziekenhuizen openen op grote schaal eigen ‘zbc’s’. Met aparte vleugels in het gebouw, nieuwe locaties of deels in samenwerking met een zelfstandige kliniek. Zo proberen ziekenhuisbestuurders het vertrek van patiënten naar zbc’s tegen te houden. Dit jaar zijn al vijf ziekenhuizen gestart.
Passende zorg

Poll: Bekostiging van passende zorg lijkt onmogelijk

Zonder structurele bekostiging, stranden innovaties die de zorg nodig heeft. Proeftuinen blijven proeftuinen en pilots rollen nooit uit tot een vast onderdeel van de zorg. Meerdere voorbeelden vormen het bewijs dat dit zorgstelsel weinig ruimte biedt voor innovatie. Is de veelbelovende 'passende zorg' dan überhaupt mogelijk?
Ziekenhuiszorg

VGZ: Meerjarencontract geen must voor passende zorg

"Passend contracteren betekent vooral dat je realistische afspraken maakt die passen bij de situatie van de zorgaanbieder en aansluit bij het profiel van het ziekenhuis", vertelt Eefje van der Hoorn, manager medisch specialistische zorg bij de zorgverzekeraar.
Ggz
Alex de Ridder GGz Breburg

GGz Breburg wil verder met mentale gezondheidscentra, maar het systeem stokt

Met de verkennende gesprekken in de Mentale Gezondheidscentra wil GGz Breburg de capaciteits- en wachttijdenmisère aanpakken. Na zo’n gesprek wordt beoordeeld wie daadwerkelijk gebaat is bij een behandeling in de ggz. Hoewel deze aanpak een kwart van de mensen buiten de ggz houdt, vreest GGz Breburg de aanpak te moeten terugdraaien. “Het is vijf voor twaalf”, aldus bestuurder Alex de Ridder.
Passende zorg

VWS-ministers: ‘Ga eerst aan de slag met IZA, het geld volgt later’

Veel goed nieuws tijdens het IZA-congres, 4 maart jongstleden in het Beatrixtheater in Utrecht. Op de vraag aan de drie ministers of de beweging naar Passende zorg zal leiden tot structurele wijzigingen in de bekostiging, is het antwoord vooralsnog onduidelijk. “We willen liever niet topdown, hè?"
Passende zorg

Eerste experiment met bundelbekostiging moet passende zorg stimuleren

Zorgaanbieder Xpert Clinics en zorgverzekeraar Zilveren Kruis werken sinds 1 januari 2024 met een bundelbekostiging. Het is voor het eerst dat een zorgverzekeraar met een zorgaanbieder tot deze vorm van bundelbekostiging komt. Xpert Clinics krijgt één bedrag uitgekeerd waarmee alle zorgkosten voor patiënten met duimbasisartrose en carpaletunnelsyndroom worden vergoed. 

Financiën

Financieel management
Foto: McPHOTOs / blickwinkel / picture alliance

Wat is financieel management?

Bekostiging en verantwoording

Wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen grote gevolgen hebben voor de financiële huishouding van een zorginstelling. In de langdurige zorg zijn bijvoorbeeld veel instellingen afhankelijk van de normatieve huisvestingscomponent. Deze vergoeding voor de vastgoedkosten wordt langzaam afgebouwd met als eindpunt integrale tarieven waarvan de huisvestingskosten onderdeel uitmaken. De brancheorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland en RIBW Alliantie willen dat de huisvestingskosten niet onderhandelbaar worden.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt beleidsmaatregelen uit in regels voor het declaratieverkeer van zorginstellingen. De organisatie omschrijft zorgprestaties zodat aanbieders weten welke zorg gedeclareerd mag worden. Ook stelt de NZa tarieven vast en de toezichthouder gaat over de spelregels.

Accountants controleren de jaarrekeningen van zorginstellingen. Deze controle is de afgelopen jaren door nieuwe regels steeds gedetailleerder en ingewikkelder geworden. Dit heeft herhaaldelijk geleid tot protesten van het Coziek, het platform dat de belangen van de accountants in de zorg behartigt. Zo heeft het Coziek aangegeven dat de controle op de Wet normering topinkomens (Wnt) zo ingewikkeld is geworden dat de controle nauwelijks uitvoerbaar is en veel te kostbaar voor zorginstellingen. Eerder was het accountantsplatform kritisch over de controle op de zorguitgaven door gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo.

Zelfonderzoek

Zorgverzekeraars hebben met verschillende branches afspraken gemaakt over zelfonderzoek. Zij hebben onderzocht in hoeverre ingediende declaraties voldoen aan de financiële spelregels. De ziekenhuizen hebben de zelfonderzoeken afgerond en zij hebben naheffingen terugbetaald. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lopen nog discussies met verzekeraars over eventuele terugbetalingen. De bedoeling is dat in de toekomst steeds meer wordt gewerkt met horizontaal toezicht. Instellingen die aan bepaalde eisen voldoen, worden minder strikt gecontroleerd door de verzekeraars. De rechtmatigheid van declaraties wordt dan vooraf geborgd zodat controle achteraf niet nodig is. In 2020 moet 80 procent van de algemene en academische ziekenhuizen horizontaal toezicht hebben ingevoerd.

Financiering

Zorgaanbieders kunnen voor de financiering van de bedrijfsvoering slechts bij een handvol banken terecht. ING, Rabobank, ABN Amro en de Bank Nederlandse Gemeenten domineren de markt. Sinds enige jaren roert de Europese Investeringsbank (EIB) zich nadrukkelijker als verstrekker van leningen. Zo heeft het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg van de EIB een lening van 43 miljoen euro gekregen voor het moderniseren van de gebouwen. Een relatieve nieuwkomer is Triodos Bank die revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht heeft gefinancierd. Steeds vaker proberen zorgaanbieders via crowdfunding aan alternatieve financiering te komen. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen heeft op deze manier de helft van een ruim 20 miljoen euro kostende renovatie kunnen betalen.

Uitgelicht congres

Congres De overgang

Masterclass Sturen op werkgeluk

Van der Valk

Artificial Intelligence in het Zorgonderwijs

Masterclass Inclusief Leiderschap

Carlton President Hotel