Vastgoed

Ziekenhuiszorg
Aan Den Lijve David Jongen2

David Jongen: ‘Nieuwbouw Heerlen lastiger dossier dan de fusie’

Een petitie, protestmars, speculaties en lokale politici die over elkaar heen buitelen. De toekomstplannen van Zuyderland Medisch Centrum doen veel stof opwaaien. Na twee jaar hoofdbreken deelt Zuyderland haar toekomstscenario’s.
Vastgoed
Ziekenhuislocatie wordt mogelijk backpackershotel

Ziekenhuislocatie wordt mogelijk backpackershotel

Er komt mogelijk een backpackers/short stay-hotel in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht.
Vastgoed
Defensie oefent rampscenario bij Maasziekenhuis

Defensie oefent rampscenario bij Maasziekenhuis

De Koninklijke Landmacht in Boxmeer oefent deze week een scenario waarbij de Maas overstroomt en het Maasziekenhuis Pantein in gevaar dreigt te komen.
Vastgoed
St. Antonius Ziekenhuis verkoopt locatie

St. Antonius Ziekenhuis verkoopt locatie

Locatie Oudenrijn van het St. Antonius Ziekenhuis is verkocht. Dat meldt de nieuwssite deStadUtrecht.nl. De kopers Veluwezoom Verkerk Vastgoedontwikkeling en Van Beek & Partners Vastgoedbeleggingen gaan woningen bouwen op het terrein.
Vastgoed
Zorgorganisatie trekt in bij Rabobank

Zorgorganisatie trekt in bij Rabobank

De Antonius Zorggroep wil verschillende zorgonderdelen vestigen in het pand van de Rabobank Sneek – Zuidwest Friesland in Lemmer. Ook de bank ziet mogelijkheden.
Vastgoed
NVZ mag zich in parkeertwist Sint Antonius mengen

NVZ mag zich in parkeertwist Sint Antonius mengen

De NVZ vereniging van ziekenhuizen mag zich voegen in de bodemprocedure, die door parkeergarage-exploitant P1 tegen het Sint Antonius Ziekenhuis is aangespannen. Dat meldt vakblad Zorgmarkt op zijn website. De rechter heeft begin augustus bepaald dat de NVZ het Antonius Ziekenhuis steun mag verlenen in een juridische twist over het Europees aanbesteden van de bouw van een parkeergarage.
Vastgoed
Syntrus Achmea Vastgoed koopt gebouw Maasziekenhuis Boxmeer

Syntrus Achmea Vastgoed koopt gebouw Maasziekenhuis Boxmeer

Het Achmea Dutch Health Care Property Fund (Zorgfonds) heeft een gebouw van het Maasziekenhuis in Boxmeer aangekocht. Het is de eerste grote acquisitie die Syntrus Achmea Vastgoed op naam van het Zorgfonds doet.
Vastgoed
St. Antonius Ziekenhuis zet locaties in de verkoop

St. Antonius Ziekenhuis zet locaties in de verkoop

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht start met de verkoop van de twee Utrechtse ziekenhuizen Overvecht en Oudenrijn. Vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff gaat de verkoop van in totaal meer dan 50.000 vierkante meter begeleiden.
Vastgoed
St. Antonius Ziekenhuis gaat definitief bouwen

St. Antonius Ziekenhuis gaat definitief bouwen

Het St. Antonius Ziekenhuis start definitief met nieuwbouw in Utrecht. De raad van toezicht is akkoord. Bestuursvoorzitter Maarten Rook denkt niet dat de val van het kabinet tot extra financiële consequenties leidt.
Vastgoed

Antonius Ziekenhuis bouwt voor 335 miljoen

De Rabobank en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gaan de nieuwbouw van het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn financieren. Ze lenen 285 miljoen euro. Het ziekenhuis betaalt 50 miljoen uit eigen zak.

Over vastgoed

Zorgen om zorgvastgoed

Ziekenhuizen en aanbieders van intramurale zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van hun vastgoed. Dat was tot circa tien jaar geleden wel anders. Toen droeg de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de bouw van zorginstellingen. In het publieke stelsel ontbraken prikkels voor zorgaanbieders om efficiënt met zorgvastgoed om te gaan. Daarom wilde de overheid de verantwoordelijkheid voor vastgoed overhevelen naar de zorg. Zorgaanbieders wilden ook af van het oude bouwregime, dat ze als betuttelend ervoeren. Zo schreef het inmiddels opgeheven Bouwcollege in detail voor hoe breed gangen en deuropeningen moesten zijn.

Lees meer

Zorgaanbieders hebben nu veel meer beleidsvrijheid. Maar het lijkt erop dat ze de financiële risico’s van vastgoed soms onderschatten. Garandeerde de overheid vroeger de betaling van rente en afschrijvingen met een stempel van het Bouwcollege, nu moeten zorgaanbieders de kosten vergoed zien te krijgen in tarieven. Daarover moeten ze onderhandelen met zorgverzekeraars. Met banken moeten ze goede voorwaarden afspreken. Onzekerheid is troef.

Nieuwbouwziekenhuizen in problemen

De ziekenhuizen zijn in 2008 als eerste overgegaan op het nieuwe bouwregime. Voor ziekenhuizen die nog in het oude stelsel waren begonnen met bouwen, golden er overgangsregelingen. Die zijn inmiddels verlopen. Ziekenhuizen moeten voor de financiering van hun bouwplannen aankloppen bij banken. Die zijn steeds kritischer geworden over nieuwbouw, zeker nadat enkele nieuwbouwziekenhuizen in grote financiële problemen kwamen en bijna failliet gingen. Banken komen alleen nog over de brug als er een degelijk businessplan is. Ook willen ze vertrouwen hebben in het bestuur en de medisch specialisten. Een plan met een te optimistische inschatting over de groei van de omzet kan tot grote problemen leiden als die tegen blijkt te vallen. De vergoeding die ziekenhuizen krijgen in de tarieven is bij nieuwbouwziekenhuizen de eerste jaren vaak niet voldoende om de kosten te betalen. Ziekenhuizen proberen dan ook tijdelijk hogere tarieven te krijgen van verzekeraars. Tegenover de risico’s van nieuwbouw staan ook voordelen. Zo trekken ze vaak meer patiënten door de aantrekkelijkheid van het nieuwe gebouw. Verder is er een trend om steeds kleiner te bouwen, omdat een deel van de zorg naar huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders gaat. Misschien bestaat een ziekenhuis over 20 jaar wel alleen nog uit operatiekamers, spoedeisende hulp en intensive care en wordt de overige ziekenhuiszorg elders gedaan.

Vastgoed in intramurale ouderenzorg

De aanbieders voor intramurale zorg zijn pas in 2012 overgegaan op een bouwregime van meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze moeten zelf beslissingen nemen over investeringsbeslissingen. Het overgangsregime geldt in de care tot 2018. Vanaf dat moment is de dekking van kapitaallasten volledig afhankelijk hun zorgprestaties. Als hun productie onvoldoende inkomsten genereert om de kapitaallasten te dekken, hebben ze een financieel probleem. Leegstand is dus kostbaar. Nu krijgen zorginstellingen in de tarieven nog een vaste vergoeding via de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). De overheid wil die vergoeding flexibel maken en onderwerp maken van onderhandelingen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Daartegen is veel verzet. Zorgaanbieders vrezen dat ze zo steeds minder geld krijgen voor zorgvastgoed. En er zijn al veel ouderenzorgaanbieders in financiële problemen door het kabinetsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. De afbouw van lichte zzp’s ging voor veel instellingen te snel. Ze kampen met leegstand van verzorgingshuizen of hoge kosten om verzorgingshuizen om te bouwen tot verpleeghuizen. Voor die instellingen is het zorgvastgoed een financiële molensteen. Voor zorginstellingen die op tijd de juiste beslissingen hebben genomen, is zorgvastgoed juist een bron van extra inkomsten.

Huren van vastgoed

Een speciale groep vormen de zorginstellingen die hun zorgvastgoed niet in eigen bezit hebben, maar die huren van een woningcorporatie. Vaak gaat het om langlopende contracten van wel 20 of 30 jaar. Als een zorginstelling minder vergoeding krijgt voor zorgvastgoed, terwijl de huur wel gewoon moet worden opgehoest, ontstaat er een financieel probleem. Zeker als de woningcorporatie het huurcontract niet wil herzien. Opzeggen van de huurovereenkomst is geen gangbare weg, laat de jurisprudentie zien. De enige uitweg is om samen met de verhuurder tot vernieuwende vastgoedconcepten te komen, die aansluiten bij toekomstige generaties ouderen.

Gehandicapten en ggz

Gehandicaptenzorgaanbieders en ggz-instellingen kampen weer met een ander probleem. Ze liggen van oudsher op grote terreinen in de natuur. Maar er is een trend om steeds minder gespecialiseerde zorg te verlenen binnen de eigen muren. Gehandicapten willen zo veel mogelijk in de samenleving leven. Ook in de ggz krijgen meer mensen psychische hulp in hun eigen woonomgeving. Dat vraagt om nieuwe bouwconcepten. En afbouw van de grote instellingen in de natuur.

Uitgelicht congres

Zorg & Vastgoed congres

Van der Valk Hotel