Zorgvisie magazine nr. 1-2, 2018

  In het eerste nummer van Zorgvisie magazine van 2018 drie artikelen over hoe de acute zorg beter georganiseerd kan worden. Verder onder meer interviews met Luc Demoulin over de implementatie van value based healthcare in het St. Antonius Ziekenhuis en Marjanne Sint over drie jaar accreditatie van zorgbestuurders.

  Boeken

  Recensie van 'Minder focus, meer effect' en Bladeren met Monique Kavelaars.

  Zorgvisie-hoofdredacteur Eric Bassant

  Buikpijn van de problemen op de arbeidsmarkt

  Hoe kom ik aan goede mensen en hoe houd ik ze vast? Die kwestie staat dit jaar bij veel zorgbestuurders bovenaan de lijst met prioriteiten.

  Creatieve nieuwelingen

  Sociale ondernemingen zijn in opkomst. Doordat zij zelf inkomsten uit de markt halen, hebben ze geen hinder van afnemende overheidsgelden. Zij kunnen heel praktisch inspelen op de zorgbehoeften van de cliënt.

  ‘De bal begint te rollen’

  Steeds meer zorgbestuurders laten zich accrediteren. 'De animo groeit', zegt Marjanne Sint, in een terugblik op drie jaar lidmaatschap van de accreditatiecommissie NVZD.

  De innovatie

  In de rubriek De innovatie virtual reality voor ouderen.

  De maand van

  Hans den Hollander heeft een volle agenda. Naast zijn bestuursfunctie bij Tergooi, is hij lid van de raad van toezicht van gehandicaptenzorgorganisatie Bartiméus. 'Mijn rol als toezichthouder is ook een beetje mijn hobby.'

  In de regio moet het gebeuren

  Onderwijs en zorgsector zullen regionaal samen moeten optrekken. Alleen dan zal het lukken voldoende mensen te werven voor de vele vacatures in de zorg.

  Ervaren klinische blik doet wonderen

  De spoedeisende hulp van HMC Westeinde in Den Haag is niet alleen de drukste van Nederland, de seh is ook de snelste. Een van de geheimen van het succes: medisch specialisten draaien dagelijks mee op de spoedeisende hulp.

  Gebrek aan geld is het probleem niet

  Om het hoofd financieel boven water te houden, moeten hospices een beroep doen op een veelvoud aan wettelijke regelingen. De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) pleit voor een aparte aanspraak in de Zorgverzekeringswet.

  ‘Het is mooi om beide werelden te verbinden’

  Dankzij de inzet van wijkverpleegkundigen op de spoedeisende hulp kunnen kwetsbare ouderen sneller terug naar huis en worden onnodige (her)opnames voorkomen. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en thuiszorginstellingen Cordaan en Evean zijn na een jaar proefdraaien overtuigd van de meerwaarde. Medisch Spectrum Twente en Livio volgen hun voorbeeld.

  In de praktijk

  Hoe is het om van zorgverlener 'opeens' patiënt te zijn? Hoe ervaar je de zorg als je 'aan de andere' kant zit? Biedt dat nieuwe inzichten? Deze maand: Hans van der Hoeven.

  Inkopen voor cliëntwaarde

  Cordaan is met haar inkoop- en leveranciersmanagement een nieuwe weg ingeslagen. Net als de rest van de organisatie draagt ook de afdeling Inkoop bij aan het verbeteren van de zorg voor de cliënten.

  Naar Engels model

  De huidige financiering van de geestelijke gezondheidszorg werkt niet goed, vinden ggz-aanbieders. Daarom wordt onderzocht of het Engelse Zorgclustermodel, aangepast aan de Nederlandse situatie, een beter uitgangspunt kan zijn dan de diagnose volgens de DSM. In 2020 moet de financiering van de ggz rond zijn.

  Patenten niet geschikt voor medicijnen

  Column door Marcel Canoy, economisch adviseur bij de ACM, lid adviescommissie pakket van Zorginstituut Nederland en Distinguished lecturer Erasmus School of Accounting and Assurance.

  Spoedzorg bij toerbeurt

  Ziekenhuizen in de grote stad houden hun spoedeisendehulpafdeling 's nachts open, ook al liggen ze op een steenworp afstand van elkaar. Nergens voor nodig, vindt Guus Schrijvers. Waarom zouden zij de deuren niet bij toerbeurt sluiten? Een simpel plan, maar het stuit op praktische bezwaren.

  Terecht

  Juridische adviezen. Wat te doen als je als bestuurder een conflict hebt met de raad van toezicht.

  ‘Waarde voor de patiënt is de basis voor al onze keuzes’

  'Wij hebben niet voor een big bang gekozen', zegt Luc Demoulin, lid van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. 'Onze aanpak van value based healthcare is: kleinschalig beginnen en stapsgewijs uitbouwen.'

  rubriek over intern toezicht en medezeggenschap

  Wijze raad

  De Verpleegkundige adviesraad: dé plek om kennis te delen en problemen te melden.