Zorgvisie magazine nr. 10, 2017

  In het oktobernummer een interview met Vincent Maas, die werd ingehuurd om de financiën bij Laurens op orde te brengen. Maar toen de vvt-organisatie op de ‘zwarte lijst’ bleek te staan, nam Maas ook het voorzitterschap op zich. Verder onder andere een artikel over vermeende fraude. Goedgekeurde declaraties staan ineens in een kwaad daglicht en ooit tevreden budgethouders doen aangifte tegen hun zorgaanbieder.
  De focus heeft deze maand als thema Kwaliteit.

  Boeken

  Bespreking van 'Angstcultuur', een boek van Peter Fijbes, en een aanrader: 'The 7 habits of highly effective people'.

  Change

  Hoofdredactioneel commentaar van Eric Bassant.

  Eindelijk inzage nierfuncties voor apothekers

  Vernieuwende ideeën die de zorg met behulp van technologie beter en betaalbaarder maken. Door innovaties in het zonnetje te zetten, hoopt Zorgvisie op groei en kruisbestuiving.

  ‘Gewoon experimenteren’

  Helpen bij praktische zaken, beleidsmakers ondersteunen of zelfs een-op-een met de cliënt in gesprek. Ervaringsdeskundige inzet is steeds gangbaarder in de geestelijke gezondheidszorg. Maar het leidt ook tot discussie.

  Goede of frauduleuze zorg

  De publieke verontwaardiging over fraude met zorggeld is groot. Zorgkantoren trekken alles uit de kast om te laten zien dat ze er bovenop zitten. Twee zaken roepen de vraag op of de jacht op pgb-fraude in het belang van de budgethouder is.

  Iedereen wordt beter van leren in de praktijk

  In woonzorgcentrum De Liendert in Amersfoort levert een kruisbestuiving tussen mbo-studenten, medewerkers en bewoners profijt op voor alle betrokkenen. Voorop staat dat vooral de zorg wint aan kwaliteit. Het Leerhuis De Liendert kreeg onlangs het predicaat Koploper van het Zorgpact.

  ‘Ik heb nog nooit zo’n ingewikkelde opdracht gehad’

  Van een zwart jaar wil Vincent Maas, interim-bestuurder bij vvt-organisatie Laurens, niet spreken. Maar er zijn bij de ouderenzorgorganisatie flink wat bloed, zweet en tranen vergoten om weer in rustiger vaarwater terecht te komen.

  In de praktijk

  Hoe is het om van zorgverlener ‘opeens’ patiënt te zijn? Hoe ervaar je de zorg als je ‘aan de andere kant’ zit? Biedt dat nieuwe inzichten?

  Snel en zorgvuldig

  Zorgverzekeraars werken aan een portaal voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb). Een zware klus die volgens DSW-directeur Chris Oomen begin 2018 afgerond kan zijn. ‘Mits alle partijen niet hun eigen belang, maar het belang van de budgethouder vooropstellen.’

  Sturen op ongeplande heropnames

  Ongeplande heropnames zijn belastend voor patiënten en kostbaar voor ziekenhuizen. Specialisten in het UMC Utrecht en het AMC nemen heropnames onder de loep om de zorg te verbeteren.

  Terecht

  Juridische adviezen en opinie.

  Van nazorg naar voorzorg

  Het potentieel van e-health wordt breed onderkend, maar onvoldoende benut. De nadruk ligt op toepassingen die de bestaande zorg effectiever en (vooral) goedkoper moeten maken. Dit terwijl e-health burgers en hun zorgverleners in staat stelt om proactief te zijn, juist gezondheidsproblemen voor te blijven.

  Wouter Bos

  Voorspelling

  Ik ga iets doms doen. Ik ga iets opschrijven waarvan u als lezer op het moment dat u dit leest, waarschijnlijk weet of ik gelijk heb gekregen; en ik op het moment dat ik het opschrijf dus niet.

  rubriek over intern toezicht en medezeggenschap

  Wars van een hiërarchisch keurslijf

  Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. Een rubriek in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.

  ‘Wat we nu investeren in jongeren, verdient zich later terug’

  Voor jongeren die vanuit de Jeugdwet hulp krijgen, is de overgang naar 18 jaar een kritieke fase. Soms kunnen ze op die leeftijd nog niet op eigen benen staan. De gemeente Rotterdam en de gemeenten Groningen en Oldambt weten inmiddels hoe ze zelfs de lastigste problemen moeten tackelen.

  ‘We willen naar een elke-dag-iets-beter-houding’

  Van een ontspannen vakantie in Spanje stapte Marja Sleeuwenhoek gelijk weer de drukte in. Alhoewel: ‘Als bestuurder kan en wil ik het werk nooit helemaal achter me latenToch is het goed om even afstand te nemen.’