Zorgvisie magazine nr. 8, 2017

  Cover Online450

  In het coverartikel van het augustusnummer vertelt Ronnie van Diemen van de IGZ over de veranderde aanpak van de toezichthouder. De focus Financiën verhaalt over nijpend geldgebrek en innovatieve besparingen. Ook heel innovatief: het eerste virtuele ziekenhuis. CEO Randy Moore: ‘We willen dat het hele systeem verandert’.

  Zvm08 Pag7 Redactioneelcarinavanaartsen

  Slagveld wijkverpleging

  Waar moet het heen met de wijkverpleging? Het lijkt wel alsof zorgaanbieders en zorgverzekeraars steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ruzies worden uitgevochten voor de rechtbank of breed uitgemeten in de media. Redactioneel commentaar door Carina van Aartsen.

  Zvm08 Indepraktijk Jos De Blok

  In de praktijk

  Hoe is het om van zorgverlener ‘opeens’ patiënt te zijn? Hoe ervaar je de zorg als je ‘aan de andere kant’ zit? Jos de Blok deelt zijn ervaringen.

  IGZ

  ‘Er mag weer geleerd worden’

  Ronnie van Diemen is blij met de beweging naar meer openheid in de zorg over wat er goed en fout gaat. ‘We gaan meer toetsen op het lerend vermogen van zorgorganisaties.’

  Zvm08 Pag15a Terecht

  Terecht

  De invoering van scheiden van wonen en zorg, de overgang van nacalculatie naar Normatieve Huisvestingscomponent en de invoering van de nieuwe Woningwet dagen zorginstellingen uit tot creatief strategisch vastgoedbeleid. Hierna volgen enkele trends.

  Zvm08 Pag16 17 Oliviergerrits

  ‘Het komt goed’

  De verwachtingen van de pilots wijkverpleging, die Zilveren Kruis in 2016 in drie steden startte, komen nog niet uit de verf. Olivier Gerrits, directeur zorginkoop, over de onvoorziene knelpunten en het grootste probleem: de ongecontracteerde aanbieders.

  Zvm08 Pag18 20 Mercy Hospital

  Ziekenhuis zonder bedden

  Het Mercy Virtual Care Center is het eerste compleet virtuele ziekenhuis ter wereld. Zorgvisie sprak met Randy Moore, CEO van Mercy Virtual. ‘We voorkomen dure ziekenhuisopnames en kunnen veel meer mensen zien met minder artsen.’

  Zvm08 Pag23 Column Hetty De With

  Veilig leerklimaat

  De afgelopen week vroeg ik tijdens een bijeenkomst aan medewerkers naar de laatste ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptensector. ‘Er ontstaat steeds vaker een angstcultuur, mensen zijn bang om aangesproken te worden op fouten’, antwoordde een nieuwe medewerkster. Column van Hetty de With.

  Zvm08 Pag24 26 Jeugdzorg

  Met kaalslag bedreigd

  Bestuurders uit de jeugdzorg luiden de noodklok. Sinds de decentralisatie kampt de sector met financiële misère en geldverslindende bureaucratie. En de vooruitzichten beloven weinig goeds. Maar een oplossing is niet een-twee-drie gevonden.

  Kees Smaling, CEO Siemens Healthineerd

  ‘Wij zijn klaar om complete ziekenhuizen neer te zetten’

  Ziekenhuizen maakten negen jaar geleden voor het eerst kennis met contracten voor Managed Equipment Services (MES) van Siemens Healthineers. Dit soort contracten wordt in de media ook wel leasecontracten genoemd. ‘Die benaming komt totaal niet overeen met wat we daadwerkelijk doen’, aldus CEO Kees Smaling van Siemens Healthineers.

  Zvm08 Pag30 32 Vincentvangogh

  Vincent van Gogh krimpt met 30 procent

  Ggz-instelling Vincent van Gogh gaat 30 procent minder uitgeven aan gespecialiseerde ggz-zorg. De ‘innovatieve krimpstrategie’ van de zorgaanbieder moet resulteren in betere kwaliteit van zorg en meer regie voor de patiënten over hun behandeling.

  Wijzeraad Rubriek

  Anders zoeken

  Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. Een rubriek in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.

  Zvm08 Pag34 36 Schiphol

  ‘We zijn hier klaar voor alles’

  Als bezoekers van luchthaven Schiphol de borden First Aid volgen, vinden ze boven in vertrekhal 2, aan het einde van de zestiende rij incheckbalies, het gezondheidscentrum van Airport Medical Services. Uitgerust met een seh, Travel Clinic en apotheek, biedt daar een team van artsen, apothekers en verpleegkundigen 24/7 medische zorg.

  Zvm08 Pag38 40 Bdo Fotolia

  Strijdigheid noopt tot waakzaamheid

  Op sommige onderdelen verdragen de nieuwe Governancecode Zorg en Boek 2 Burgerlijk Wetboek elkaar niet altijd even goed. Dat kan voor problemen zorgen.

  Pag41 Innovatie Ct Lung Cad

  Software speurt naar afwijkingen

  Vernieuwende ideeën die de zorg met behulp van technologie beter en betaalbaarder maken. Door innovaties in het zonnetje te zetten, hoopt Zorgvisie op groei en kruisbestuiving.

  Zvm08 Pag43 Boeken

  Boeken

  De gedachte dat alleen professionals passende hulp kunnen bieden leeft vooral in het hoofd van professionals zelf. Dat is niet vreemd, want zij zien alleen een selectie van mensen met ernstiger of hardnekkiger problemen’, schrijft Bauke Koekkoek, lector Sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg.

  Zvm08 Pag46 Bertinelahuis

  ‘De Jeugdwet heeft mij flink beziggehouden’

  Een jeugdzorgorganisatie met loodzware administratieve lasten en kinderen met toetsweken. Bertine Lahuis schakelt moeiteloos tussen werk en privé.