Zorgvisie magazine nr. 9, 2017

  Zvm09cover3

  De Focus in magazine nr. 9 gaat over vastgoed. Voor sommige bestuurders een blok aan het been, anderen vinden er creatieve oplossingen voor. Het coverartikel is een interview met Hans Feenstra de bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis. Hij vertelt over de regionale samenwerking in het noorden, met zowel collega-ziekenhuizen als met huisartsen.

  Eric Bassant

  Regelruimte

  Hoofdredactioneel commentaar van Eric Bassant.

  Zvm09 Indepraktijk Trudyprins

  In de praktijk

  Hoe is het om van zorgverlener 'opeens' patiënt te zijn? Hoe ervaar je de zorg als je 'aan de andere kant' zit? Trudy Prins vertelt openhartig over haar ziekte.

  Zvm09 Hansfeenstra Interview

  ‘Regionale samenwerking levert meer op’

  Het huis is op orde. Het geloof in de markt is verdwenen. Hans Feenstra zet de komende jaren in op regionale samenwerking.

  Zvm09 Pag15 Terecht

  Terecht

  Juridische adviezen en opinie. Onder andere over de zin en onzin van het cessieplafond én wees alert bij overschrijding van het omzetplafond 2012.

  Zvm09 Pag16 17 Big Data

  Big data in Zuid-Holland

  Een enorme database met gegevens van 110.000 patiënten maakt het zorgverleners in Zuid-Holland Noord mogelijk hun zorg beter af te stemmen op individuele patiënten.

  verpleegkundigen

  Blinde vlek voor verpleegkundigen

  Bestuurders moeten hard aan de slag met de differentiatie tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen. Anders gaat hun ziekenhuis achterlopen met kwaliteit.

  Marcel Canoy

  Help, een premiestijging!

  Het premieseizoen is dit jaar nog eerder begonnen dan het seizoen van Zwarte Piet, schrijft Marcel Canoy in zijn column van Zorgvisie magazine.

  Robbert Huijsman

  ‘Een casemanager moet vlieguren maken’

  Robbert Huijsman is in zijn nopjes: het Actieplan casemanagement wordt verlengd. Eigenlijk zou het op 31 juli stoppen, maar het gaat in ieder geval door tot het eind van het jaar. Hard nodig, vindt Huijsman, want casemanagement dementie is onzichtbaar geworden.

  zorgvastgoed

  Nieuwbouw kan zonder financiële zorgen

  Enkele ziekenhuizen zijn door hun nieuwbouw in de rode cijfers gekomen, blijkt uit onderzoek van Prismant. Andere leden geen verlies. Een zoektocht naar de verschillen.

  zorgvastgoed

  Een haalbare businesscase

  Huurwoningen voor mensen met een intensieve zorgvraag in het middensegment. De propositie van Syntrus Achmea en FAME planontwikkeling is aantrekkelijk voor een grote groep ouderen, voor investeerders en zeker ook voor vvt-organisaties.

  Zorgvastgoed

  Draaglast verminderen vergt inventiviteit

  Zorginstellingen hebben getracht de toegenomen kapitaallastenrisico’s af te wentelen op de overheid of verhurende eigenaren van het zorgvastgoed. Het doel van de nieuwe bekostiging en de historische context van huurovereenkomsten wegen echter zwaar.

  zorgvastgoed

  Prijsbewust ruimtegebruik

  Verschillende ziekenhuizen berekenen de kosten van vierkante meters aan afdelingen door via de interne afrekening. Als een afdeling wil uitbreiden, moeten ze dat zelf bekostigen met meer omzet.

  Wijzeraad Rubriek

  Bestuurder kleine organisatie kan het niet alleen

  Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. Een rubriek in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.

  Zvm09 Pag38 40 Marktmacht

  Meer marktmacht leidt tot lagere tarieven

  Meer concurrentie tussen ziekenhuizen leidt helemaal niet tot lagere tarieven en efficiëntere zorg. Prismant pleit voor een diepgaande analyse naar tarieven en doelmatigheid.

  LEA

  De samba dansen met robot-rollator LEA

  Vernieuwende ideeën die de zorg met behulp van technologie beter en betaalbaarder maken. Door innovaties in het zonnetje te zetten, hoopt Zorgvisie op groei en kruisbestuiving.

  Zvm09 Pag43 Boeken

  Boeken

  Recensie van het boek 'Veranderen van maatschappelijke organisaties' en Bladeren met Diny de Bresser, bestuursvoorzitter Pieter van Foreest.

  Zvm09 Demaandvanmarcblom

  ‘Ik vind het leuk om met de voeten in de modder te staan’

  Vier dagen besturen, een dag op de werkvloer en regelmatig ’s avonds een duik in de Noordzee. Marc Blom wil niet alleen maar bestuurder zijn.